Skip to: Het meten van functionele competenties voegt weinig toe aan voorspellende waarde voor maatschappelijke onafhankelijkheid van schizofrene patiënten

Kenniscentrum Phrenos website

Het meten van functionele competenties voegt weinig toe aan voorspellende waarde voor maatschappelijke onafhankelijkheid van schizofrene patiënten

Functionele competenties zijn vaardigheden die relevant zijn in het dagelijkse maatschappelijk leven. Het is niet helemaal duidelijk of neurocognitieve competenties van schizofrene patiënten en even grote voorspellende waarde hebben op het maatschappelijk onafhankelijk functioneren dan functionele competenties. Om dit te onderzoeken werd in dit Canadese onderzoek bij 127 ambulante schizofrene patiënten de neurocognitieve competenties door middel van de WAIS-III en de CVLT-II en de functionele competenties met de UPSA gemeten. De mate van maatschappelijke onafhankelijkheid werd na 10 maanden gemeten met de MSIF. De klinische toestand werd met de PANSS gemeten. Door middel van hiërarchische regressie analyse kon de voorspellende waarde op het onafhankelijke functioneren van de verschillende ‘componenten’ in kaart worden gebracht. Het bleek dat de demografische , klinische en cognitieve (13%-19%) voorspellers gezamenlijk 35% tot 38% van de variantie voorspelden. De data over de functionele competenties droegen daar niet significant (5% tot 7%) aan bij. De auteurs zetten een vraagteken bij het nut van het meten van functionele competenties.
Heinrichs, R. W., Ammari, N., Miles, A. A. & McDermid Vaz, S. (2010). Cognitive Performance and Functional Competence as Predictors of Community Independence in Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin 36 (2), 381-387

Back To Top