Skip to: Het MARS-meetinstrument heeft goede psychometrische kwaliteiten en geeft zicht op de verschillende dimensies van het herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Het MARS-meetinstrument heeft goede psychometrische kwaliteiten en geeft zicht op de verschillende dimensies van het herstelproces

Het Amerikaanse SAMSHA omschrijft recovery (herstel) als een reis van heling en transformatie waardoor personen met een psychische aandoening een betekenisvol leven in de gemeenschap kunnen leven en hun menselijk potentieel kunnen ontplooien. Volgens de auteurs is er nog geen psychometrisch betrouwbaar instrument om de effectiviteit van interventies op het herstelproces te meten. Hiervoor is de Maryland Assessment of Recovery in People with Serious Mental Illness (MARS) ontwikkeld, een door de cliënten zelf in te vullen vragenlijst van 25 items (oorspronkelijk waren er 67 items). In dit artikel wordt verslag gedaan van een aantal psychometrische testen (zoals interne consistentie, test-hertest betrouwbaarheid en inhoudsvaliditeit) van de MARS waarbij 166 cliënten (in twee groepen) de lijst hebben ingevuld. De items van de MARS zijn tot stand gekomen met behulp van o.a. panels van experts (waaronder cliënten). De MARS heeft een goede interne consistentie (Cronbach’s α = .95), test-hertest betrouwbaarheid (r= .898) en construct validiteit. De zes domeinen van herstel worden door de MARS gedekt: zelf sturing geven (empowerment), holistisch gericht, niet-lineair proces, nadruk op wat men nog wel kan, verantwoordelijkheid nemen en hoop koesteren.
Drapalski L, Medoff D, Unick GJ, Velligan DI,. Dixon LB & Bellack AS (2012).Assessing Recovery of People With Serious Mental Illness: Development of a New Scale. Psychiatric Services 63 (1), 48-53.

Back To Top