Skip to: Het herstelvertoog staat haaks op het dominante medische vertoog in de ggz

Kenniscentrum Phrenos website

Het herstelvertoog staat haaks op het dominante medische vertoog in de ggz

Het herstelvertoog staat haaks op het dominante medische vertoog in de ggz

In het medische onderzoeksveld zijn er twee vertogen (discoursen): het eerste (en nog steeds dominante) vertoog richt zich op de beperkingen die geassocieerd worden met een psychische stoornis; het tweede focust zich op de mogelijkheden om nog een goed leven te leiden met de psychische problemen. Uitgangspunt van deze beschouwing zijn de 7 conclusies uit een Australische review over de huidige stand van de evidentie over de impact van psychosociale en psychiatrische stoornissen. De auteurs van dit Engelse artikel bespreken elke conclusie en komen op grond van eveneens bestaande evidentie tot alternatieve boodschappen. De 7 conclusies: herstel kan het beste door experts beoordeeld worden; weinig personen met psychische problemen herstellen; als een persoon niet langer meer aan criteria voor psychische stoornis voldoet is hij in remissie; een diagnose is een goede basis om groepen te kunnen onderscheiden en zorgbehoeften te kunnen voorspellen; behandelingen zijn van groot belang voor een goed beloop; barrières voor effectieve behandeling zijn beschikbaarheid, financiering en bewustzijn cliënten; de impact van psychische stoornissen is negatief. De alternatieve boodschappen: herstel kan het beste beoordeeld worden door de persoon met een psychisch probleem; veel mensen met psychische problemen herstellen daadwerkelijk; een persoon die niet meer aan de criteria voor een stoornis voldoet, is niet meer ziek; diagnostische labels zijn niet robuust; voor herstel is niet altijd behandeling nodig; sommige mensen met psychische problemen kiezen ervoor geen gebruik te maken van ggz-diensten; de invloed van psychische problemen op een mensenleven is gemengd.
Slade M, Longden E. (2015). Empirical evidence about recovery and mental health. BMC Psychiatry, 15(1), 285 e.v.

Back To Top