Skip to: Het biomedische model is voor cliënten te beperkt om hun ervaringen mee te kunnen duiden

Kenniscentrum Phrenos website

Het biomedische model is voor cliënten te beperkt om hun ervaringen mee te kunnen duiden

In deze review wordt door een Indiase psychiater ingegaan op de verschillende perspectieven die artsen en patiënten hebben met betrekking tot oorzaken en remedies voor psychische stoornissen en over ziekte en herstel. In de psychiatrie wordt uitgegaan van het biomedische model ter verklaring van psychische stoornissen, waarbij andere in de culturen aanwezige opties niet worden meegenomen. Toch is er veel bewijs dat omgevingsstress en psychosociale omstandigheden kunnen leiden tot psychische stoornissen en invloed hebben op de mentale gezondheid. Vele cliënten met psychische stoornissen hanteren tegelijkertijd verschillende en contradictoire verklaringen voor hun stoornis en zoeken vaak hulp buiten het medische circuit. Deze verklaringsmodellen lijken coping-mechanismen en lijken samen te hangen met het individuele beloop van de ziekte: cliënten die beter worden met medicatie zullen eerder binnen het medische model blijven dan degenen die veel symptomen houden. Deze laatste groep kan ook niet-medische, bovennatuurlijke en religieuze verklaringsmodellen aanhangen (zoals geluk, kans, karma, straf van God, boze geesten, zwarte magie e.d.). De psychiatrie heeft vaak geen oog voor de context van de ziekte en aan de ervaringen van de cliënt wordt weinig waarde gehecht. Maar personen met een psychose b.v. pogen een coherent eigen levensverhaal te construeren dat niet-stigmatiserend is. Het herstel-model richt de aandacht op het functioneren waardoor cliënten met psychische stoornissen hun psychologische en sociale doelen kunnen halen. Er is behoefte aan een brede benadering van geestelijke gezondheid en beter worden.
Jacob KS. (2017). Perspectives about mental health, illness, and recovery. Curr Opin Psychiatry. Sep;30(5):334-338.

Back To Top