Skip to: Herstelprincipes niet te zien in contact hulpverlener/patiënt in psychiatrisch ziekenhuis

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelprincipes niet te zien in contact hulpverlener/patiënt in psychiatrisch ziekenhuis

Hulpverleners in de psychiatrie krijgen steeds meer trainingen in de herstelprincipes zoals de patiënten meer autonomie geven, hoop stimuleren en de patiënt inspraak geven bij de behandeling. Uit onderzoek blijkt dat veel hulpverleners moeite hebben om die principes in de praktijk vorm te geven. In deze Deense etnografische studie werd door middel van participerende observatie gekeken in hoeverre in een intramurale instelling in de interacties tussen hulpverleners en patiënten iets terug te vinden was van de herstelprincipes. De observaties (en interviews) werden door één onderzoeker op 21 dagen (84 uur) bij één open en één gesloten afdeling van een psychiatrische ziekenhuis in Kopenhagen uitgevoerd. Alle medewerkers van het ziekhuis hadden een korte workshop gevolgd over persoonlijk herstel en een op herstel gericht praktijk. De observante mocht bij alle gesprekken en vergaderingen aanwezig zijn. De onderwerpen van de Recovery Self-Assesment (RSA) schaal werden als leidraad voor de observaties gebruikt: komen de persoonlijke doelen van de patiënt aan bod?; heeft men belangstelling voor de persoon van de patiënt?; worden afwegingen bij besluiten over de behandeling met de patiënt besproken?; krijgt de patiënt de mogelijkheid om zelf keuzes te maken? In de interacties tussen hulpverleners en patiënten kon de observante bijna geen op herstel gebaseerde praktijken waarnemen. De observante noemt de interacties tussen hulpverleners en patiënten een als-of-samenwerking: het leek alsof er op basis van gelijkwaardigheid met elkaar werd omgegaan, maar de besluiten waren van te voren al door de hulpverleners genomen. De patiënten hadden een zeer beperkte onderhandelingsruimte waarbij de hulpverlener superieur was en rekening moest houden met tegenstrijdige belangen. Patiënten kregen van verschillende hulpverleners tegenstrijdige adviezen en ze voelden zich vaak minzaam behandeld.
Waldemar AK, Esbensen BA, Korsbek L, Petersen L, Arnfred S. (2018). Recovery-oriented practice: Participant observations of the interactions between patients and health professionals in mental health inpatient settings. Int J Ment Health Nurs. 2018 Aug 27.

Back To Top