Skip to: Herstelgerichte begeleiding verbetert met geïntegreerde trainingen met duidelijk leiderschap

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelgerichte begeleiding verbetert met geïntegreerde trainingen met duidelijk leiderschap

Als onderdeel van een nationaal onderzoeksprogramma werd in 2013-14 in Engeland bij alle locaties waar GGZ-rehabilitatie wordt aangeboden de Rehabilitation Effectiveness for Activities for Life (REAL)-studie uitgevoerd. Onderdeel daarvan was een trainingsinterventie die tot doel had het vertrouwen en de herstelvaardigheden van alle hulpverleners die op intramurale GGZ-rehabilitatie locaties werken te vergroten. De primaire uitkomstmaat was dat als gevolg van de interventie de patiënten meer aan activiteiten zouden gaan meedoen (GetREAL). De GetREAL-interventie werd middels een RCT geëvalueerd. De uitkomst daarvan was dat de cliënten/patiënten niet meer aan activiteiten waren gaan meedoen. Omdat de auteurs ervan overtuigd zijn dat de GetREAL-interventie qua doel en focus goed in elkaar steekt werden in deze Engelse studie met behulp van realistische evaluatie veel data die in de RCT verzameld waren voor drie verschillende rehabilitatie-eenheden geanalyseerd om op te sporen welke elementen van de interventie onder welke omstandigheden wel effectief zijn. Hoe en waarom werkt een interventie? Uit de analyse bleek dat lange termijn veranderingen in de richting van een op herstel georiënteerde praktijk de meeste kans hebben als er actieplannen worden ontwikkeld waarbij iedereen (alle hulpverleners en alle cliënten) betrokken is en dat die actieplannen altijd kunnen worden bijgesteld. Verder moeten deze veranderplannen geïntegreerd worden in bestaande veranderprogramma’s. Om deze veranderingen te laten slagen is het van belang dat het management hierin het voortouw neemt.
Bhanbhro S, Gee M, Cook S, Marston L, Lean M, Killaspy H. (2016). Recovery-based staff training intervention within mental health rehabilitation units: a two-stage analysis using realistic evaluation principles and framework approach. BMC Psychiatry. Aug 17; 16, 292.

Back To Top