Skip to: Herstelconcept ‘een zinvolle dag’ eenvoudig te meten en geeft indicatie van mate van herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelconcept ‘een zinvolle dag’ eenvoudig te meten en geeft indicatie van mate van herstel

Deze Amerikaanse studie maakt deel uit van de evaluatie van het pilot programma Opening Doors to Recovery (ODR) dat het herstel wil bevorderen van personen met ernstige psychische problemen die niet meer zijn opgenomen. ODR bestaat uit 5 componenten: een mobiel team van Community Navigation Specialists (CNS-en) bestaande uit een professionele hulpverlener, een ervaringsdeskundige en een familielid; de CNS-en geven case management en algemene ondersteuning; de CNS-en focussen erop dat de cliënten adequate hulp krijgen, een ‘zinvolle dag’ ontwikkelen, veilige huisvesting vinden en technologie gebruiken om herstelproces te bevorderen; door contacten met de politie zorgen de CNS-en ervoor dat de cliënten niet onnodig gearresteerd worden. Dit artikel doet verslag van de mate waarin het construct ‘een zinvolle dag’ gemeten en geoperationaliseerd kan worden (n=100 cliënten). Op baseline, na 4, 8 en 12 maanden werd ‘de zinvolle dag’ gemeten met de: Meaningful Day Thermometer (1 item: ‘hoe zinvol is een gemiddelde dag voor jou geweest in de afgelopen maand’), de Meaningful Days in the Past 30 Days (1 item) en de CNS Rating of Meaningful Day. Daarnaast werden 30 personen geïnterviewd (10 cliënten, 10 familieleden en 10 anderen). Voor de 3 meetinstrumenten van ‘een zinvolle dag’ werden statistisch significante lineaire trends gevonden. Een zinvolle dag moet bestaan uit: omgang met mensen (ook buiten de familie); productiviteit (elke dag moet een doel hebben) en het werken aan en bereiken van stabiliteit en autonomie. Onvoldoende (financiële) middelen kunnen een negatieve invloed hebben op het bereiken van ‘een zinvolle dag’.
Myers NA, Smith K, Pope A, Alolayan Y, Broussard B, Haynes N, Compton MT. (2015). A Mixed-Methods Study of the Recovery Concept, “A Meaningful Day,” in Community Mental Health Services for Individuals with Serious Mental Illnesses. Community Ment Health J. Online: 2015 Dec 9

Back To Top