Skip to: Herstelcolleges kunnen ook hulpverleners, ggz-instellingen en maatschappelijke opvattingen positief veranderen

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelcolleges kunnen ook hulpverleners, ggz-instellingen en maatschappelijke opvattingen positief veranderen

Herstelcolleges zijn een algemene innovatie voor de ggz. Het kernconcept is ‘herstelopleiding’: het ondersteunen van herstel in verband met psychische problemen door middel van ‘formele’ scholing, zoals op een mbo/hbo. Het idee is dat deelnemers zich beter leren ontwikkelen binnen een omgeving met mensen met gelijksoortige ervaringen, vaak zonder artsen en hulpverleners. In het VK zijn er nu 80 herstelcolleges. Behalve door ggz-cliënten worden de herstelcolleges bezocht door familieleden, ggz-personeel en wijkbewoners. De herstelcolleges in het VK werken meestal op basis van co-productie: ervaringsdeskundigen ontwikkelen het curriculum samen met professionals met specifieke expertise (uit de ggz of van universiteiten). De bestaande evaluaties vermelden niet via welke causale mechanismen de herstelcolleges veranderingen bij hun leerlingen te weeg zouden moeten brengen. Het doel van deze Britse studie is om een theoretisch onderbouwd veranderingsmodel voor herstelcolleges te ontwerpen, waarmee de uitkomsten op de verschillende niveaus beter gemeten kunnen worden. De data werden op drie niveaus verzameld: systematisch literatuur onderzoek; bespreking van eerste uitkomsten met een panel van ervaringsdeskundigen van drie herstelcolleges; interviews met de verschillende stakeholders. Er zijn drie niveaus waarop de invloed van de herstelcolleges gemeten zou moeten worden: 1. de ervaringsdeskundigen en ander personeel; 2. de sectoren van de ggz en maatschappelijke dienstverlening; 3. de samenleving als geheel. Om een levensvatbaar alternatief te bieden moet er een zekere formele afstand blijven bestaan tussen het herstelcollege en de organisatie die het heeft opgericht (meestal een ggz-instelling). Op ggz-personeelsniveau kan samenwerking met een herstelcollege tot een positieve attitudeverandering ten aanzien van hun doelgroep leiden. Door in buurten samen te werken kan een herstelcollege ook stigma verminderend werken.
Crowther A, Taylor A, Toney R, Meddings S, Whale T, Jennings H, Pollock K, Bates P, Henderson C, Waring J, Slade M. (2018). The impact of Recovery Colleges on mental health staff, services and society. Epidemiol Psychiatr Sci. Oct 23:1-8.

Back To Top