Skip to: Herstel vanuit de individuele cliënt omvat vier dimensies: sociaal herstel, welvaart, individueel herstel en de klinische herstelervaring

Kenniscentrum Phrenos website

Herstel vanuit de individuele cliënt omvat vier dimensies: sociaal herstel, welvaart, individueel herstel en de klinische herstelervaring

De persoonlijke herstelbenadering heeft een breed begrip van de ervaringen van personen met psychische problemen en hoe deze het beste geholpen kunnen worden. Er is nog geen veelomvattend model van herstel exclusief vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen. In deze Engelse kwalitatieve meta-synthese (n = 62 studies) werd een kader ontwikkeld en werd het begrip van herstel van ervaringsdeskundigen met ernstige psychische problemen en hun informele hulpverleners van context te voorzien. Deze review volgde de richtlijnen van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Er kwamen vier kernthema’s naar voren: 1. Sociaal Herstel; 2. Welvaart; 3. Individueel Herstel; 4. Klinische Herstel Ervaring (SPICE). Ad. 1: Sociaal Herstel. Twee met elkaar verbonden types van sociaal herstel: het ene vereiste goedkeuring en acceptatie van de groep (in deze zin betekent herstel: vertrouwd worden; als gelijke behandeld worden), het andere was afgeleid van persoonlijk initiatief en bestond uit betekenisvolle sociale relaties aangaan, een productief lid van de gemeenschap zijn. Ad.2. Welvaart. Dit thema was verbonden met de survivor beweging en gaat over mensenrechten. Gaat over de behoefte aan voldoende middelen, banen, huisvesting en financiële onafhankelijkheid. Twee subthema’s: a. wettelijk en politiek herstel: hier gaat het over empowerment en rechtvaardige wetgeving voor achtergestelde groepen; b. economisch herstel: zowel voor de cliënten als voor de hulpverleners was economische stabiliteit een hersteldoel. Ad 3. Individueel Herstel. Dit thema focust op individuele doelen, behoeftes en verantwoordelijkheden. Zes subthema’s: a. Normaliteit: zich niet anders voelen; b. Tijdelijk begrip over herstel en identiteit: op de toekomst richten of terug naar het oude zelf; c. Herstel en kennis: persoonlijke groei. d. Herstel als Individuele Verantwoordelijkheid: herstel is een persoonlijk keuze voor actieve coping met psychische problemen; e. Uiterlijk en hygiëne: zelfzorg; f. Herstel als het hebben van een positieve gemoedstoestand. Ad 4. Klinische Herstel Ervaring: gaat over klinisch begrip van herstel, zoals afname van klinische symptomen en medicatietrouw.
Vera San Juan N, Gronholm PC, Heslin M, Lawrence V, Bain M, Okuma A, Evans-Lacko S. (2021). Recovery From Severe Mental Health Problems: A Systematic Review of Service User and Informal Caregiver Perspectives. -Front Psychiatry. 2021 Sep 1;12:712026.

Back To Top