Skip to: Herstel is voor personen met een psychose een individueel proces zonder een duidelijk eindpunt

Kenniscentrum Phrenos website

Herstel is voor personen met een psychose een individueel proces zonder een duidelijk eindpunt

Vanuit het perspectief van de cliënt met een psychisch probleem bekeken wordt het concept herstel vaak als een persoonlijk proces beschreven, waarbij de nadruk ligt op hoop en empowerment en kan persoonlijk herstel optreden terwijl er nog psychotische symptomen zijn. In de praktijk is het vaak nog moeilijk om het cliëntenperspectief zinvol te integreren in de klinische praktijk. In deze Engelse systematische review (n= 17 studies) werd een synthese gemaakt van kwalitatieve onderzoeken naar het herstelproces bij personen met een psychotische stoornis. Van de gevonden data werd een thematische synthese gemaakt volgens de methode van Thomas en Harden. In de 17 studies werden 6 tot 30 personen bevraagd. Alle geïncludeerde studies voldeden aan de kwaliteitscriteria. Uit de analyse kwamen drie thema’s naar voren: 1. de herstelreis; 2. bevorderende factoren voor herstel en 3. belemmerende factoren voor herstel. De herstelreis is heel persoonlijk en bevat vier onderliggende thema’s die de specifieke stadia van de herstelreis weergeven: a. de persoonlijke identiteit van de persoon voordat de psychose optrad; op het belang van het verzoenen met het verleden wordt vaak gewezen; b. de ervaring van de psychose(s) en daar zin aan toekennen; c. de integratie van de psychotische ervaring verwijst naar de persoonlijke wijze waarop men met de psychose leert leven; d. in de laatste fase wordt het zelf opnieuw vorm gegeven en gaat men weer aan zinvolle sociale activiteiten deelnemen. De bevorderende factoren voor herstel zijn: a. sociale steun uit het sociale netwerk krijgen; b. geloof en spiritualiteit; c. persoonlijke kracht en hoop; d. er wordt voorzien in de basisbehoeftes; e. persoonlijke en holistische hulpverlening door zorginstellingen. De belemmerende factoren zijn: a. stigma en discriminatie; b. sociale deprivatie; c. middelenmisbruik; d. negatieve ervaringen met de GGz.
Wood L, Alsawy S. (2017). Recovery in Psychosis from a Service User Perspective: A Systematic Review and Thematic Synthesis of Current Qualitative Evidence. Community Ment Health J. Nov 29.

Back To Top