Skip to: Helft van patiënten in hersteltraject binnen twee jaar redelijk tot goed hersteld

Kenniscentrum Phrenos website

Helft van patiënten in hersteltraject binnen twee jaar redelijk tot goed hersteld

In deze Amerikaanse studie werd met behulp van het Markov ketenmodel de waarschijnlijke ontwikkeling in hun herstelproces van 658 ernstig psychiatrische patiënten gesimuleerd. Al deze patiënten begonnen in een geïntegreerd hersteltraject in Californië op het laagste niveau van herstel volgens de Milestones of Recovery Scale (MORS). De volgende niveau’s worden onderscheiden: 1. Extreem risicovol; 2. Niet betrokken, weinig coping. 3. Betrokken, weinig coping; 4. Coping en rehabiliterend; 5. Vroege fase van herstel; 6. Onafhankelijk. Door verschillende maandelijkse metingen met de MORS te verrichten konden de transitie waarschijnlijkheden in kaart worden gebracht: d.i. er werd vastgesteld welk deel van de patiënten per maand van niveau wisselde (men kan vooruit én achteruit gaan). M.b.v. het Markovmodel werden de waarschijnlijke herstel-uitkomsten volgens de MORS over een periode van 100 maanden berekend. Na 12 maanden zit slechts 8% van de extreem risicovolle patiënten (niveau 1) nog steeds in niveau 1. 40% zit in niveau 3 (Betrokken, weinig coping). Na twee jaar zit bijna de helft op niveau 4, 5 of 6. Een belangrijke drempel blijkt de overgang van niveau 3 naar niveau 4 te zijn.
Miller L, Brown TT, Pilon D, Scheffler RM & Davis M (2010). Patterns of Recovery from Severe Mental Illness: A Pilot Study of Outcomes. Community Mental Health Journal 46 (2), 177-187

Back To Top