Skip to: Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

Kenniscentrum Phrenos website

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

Handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg
2012
Dienke Boertien en Marianne van Bakel
Trimbos Instituut

Download deze uitgave gratis of koop het rechtstreeks bij het Trimbos-instituut

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz is een absolute voorwaarde om de herstelvisie vorm te geven. Dit gaat gepaard met een cultuurverandering in de zorg.

Deze handreiking biedt houvast om de inzet van ervaringsdeskundigheid van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen in het beleid en in de praktijk van de GGz en aanverwante sectoren, zoals de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

De handreiking gaat in op het betekenisveld van herstel en geeft van daaruit een eenduidige definitie van ervaringsdeskundigheid en biedt vervolgens praktische ondersteuning bij een vertaling naar de praktijk. Het beschrijft de randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigheid, de mogelijkheden om het proces van de verandering te begeleiden en hoe concreet ruimte te maken voor ervaringsdeskundigheid. De samenwerking met andere maatschappelijke partners is daarbij onmisbaar. Taken, functies, scholing en verdere ontwikkeling komen aan bod. De vele voorbeelden uit een groot aantal instellingen geven een beeld van de mogelijkheden die in de praktijk zijn beproefd en ontwikkeld.

De handreiking is tot stand gekomen binnen het tweejarig project Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz (LIVE). Het LIVE-project, waaraan achttien organisaties hebben meegedaan, was gericht op de versterking en verbreding van de ervaringsdeskundigheid vanuit het gedachtegoed van herstel. Deze handreiking nodigt de lezer actief uit om op de eigen werkplek de inzet van ervaringsdeskundigheid verder te brengen en de herstelvisie te realiseren in de praktijk.

Back To Top