Skip to: Handreiking implementatie WRAP

Kenniscentrum Phrenos website

Handreiking implementatie WRAP

Handreiking implementatie WRAP
2020
Dienke Boertien, Marianne van Bakel, Ankie Lempens
Kenniscentrum Phrenos / Trimbos-instituut

Met dank aan de organisaties die deelgenomen hebben aan het onderzoek:
Enik Recovery College (Lister)
GGZ Breburg
GGZ Noord-Holland-Noord
HVO Querido
Pameijer
RIBW Arnhem & Veluwe Vallei
Mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit het Agis Innovatiefonds

Inhoud

De Handreiking Implementatie van WRAP biedt houvast om WRAP modelgetrouw breed beschikbaar te maken in de organisatie. Voor cliënten om eigen herstel te ondersteunen, maar ook voor werknemers die eigen welbevinden willen ondersteunen.
Met aandacht voor alle aspecten van het proces van implementatie kunnen organisaties de verbreding van WRAP ter hand nemen.

Back To Top