Skip to: Handboek Vroege Psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Handboek Vroege Psychose

Titel
Handboek Vroege Psychose

Jaar van uitgave
2013

Auteurs
Wim Veling, Marcel van der Wal, Susan Jansen, Jaap van Weeghel en Don Linszen (red.)

Uitgever
SWP

ISBN
9789088502699

Bestel dit boek bij uw boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever.

Handboek Vroege Psychose beoogt ‘voor en door de praktijk’ tot aan richtlijnen voor behandeling van mensen met een ultrahoog risico op psychose te komen. Binnen en buiten Nederland is de laatste jaren veel ervaring opgedaan met behandelteams voor mensen met een eerste psychose. Recent is het aandachtsgebied van deze teams uitgebreid naar mensen met een ultrahoog risico op een psychose. Voor deze groep patiënten is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie te weinig specifiek.

In Handboek Vroege Psychose is de beschikbare kennis over een eerste psychose gebundeld en vertaald in concrete aanbevelingen voor de (organisatie van) zorg: diagnostiek, behandeling, rehabilitatie en herstel. Hierbij worden zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaringen benut. Vanuit de invalshoeken van alle betrokken disciplines laat het handboek zien wat concreet bijdraagt aan goede, herstelgerichte zorg voor mensen met (een hoog risico op) een eerste psychose. Zo kunnen zij grip krijgen op hun klachten en hun leven weer oppakken.

Onmisbaar voor professionals van alle disciplines die in de gespecialiseerde vroege-psychosezorg (willen) werken: ervaringsdeskundigen, IPS’ers, managers, psychiaters, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, rehabilitatiemedewerkers, traject- en woonbegeleiders.

Het Handboek Vroege Psychose is voortgekomen uit een initiatief van het multidisciplinaire Netwerk Vroege Psychose (NVP) en staat onder redactie van toonaangevende clinici en onderzoekers werkzaam in dit specifieke aandachtsgebied. Binnen het NVP delen Nederlandse behandelteams ervaringen en kennis met elkaar. Het NVP is onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.

 

Back To Top