Skip to: Goedkope groepsinterventie met inzet van ervaringsdeskundigen ter ondersteuning van het herstelproces lijkt zeer veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

Goedkope groepsinterventie met inzet van ervaringsdeskundigen ter ondersteuning van het herstelproces lijkt zeer veelbelovend

Dit artikel doet verslag van enkele Amerikaanse pilots waarbij een goedkope groepsinterventie die gebaseerd is op het herstelwerkboek Recovery: A Strenghts Recovery Self-Help Workbook en die begeleid werd door een professionele en een ervaringsdeskundige counselor werd getest. Doel van de interventie is ondersteuning bieden bij het herstelproces. De interventie bestaat uit wekelijkse groepssessies van 2 uur waarin alle onderwerpen van het handboek gezamenlijk worden besproken. Er werden drie studies uitgevoerd: 1. Een haalbaarheidsstudie (cohort 1; n=22) waarin de interventie werd ontwikkeld; 2. Een kleine RCT (cohort 2 en 3; n=30) waarbij gekeken werd of de interventiegroep beter scoorde op diverse recovery– en andere meetinstrumenten dan de controle groep; 3. Een pre-post studie (cohort 4 en 5; n=30) waarbij vooral gekeken werd naar wat de meest geschikte duur is van de interventie. Kwalitatieve data werden verzameld met behulp van interviews (baseline + na interventie). Kwantitatieve gegevens werden verzameld door het afnemen van de volgende meetinstrumenten (baseline + na interventie): Colorado Symptom Index (CSI), Wisconsin Quality of Life Index (W-QLI), Recovery Assessment Scale (RAS), Patient Activation Measure-Mental Health (PAM-MH) en 24-item Behavior and Symptom Identification Scale (BASIS-24). Het blijkt dat de deelnemers zeer tevreden waren met deze interventie en dat de bijdragen van de ervaringsdeskundige begeleiders als waardevol werden ervaren. De meeste deelnemers lieten duidelijke verbeteringen zien op de verschillende domeinen. De meesten wilden de interventie 17 of 18 sessies laten duren.
Green CA, Janoff SL, Yarborough, BJH & Paulson (2013). The Recovery Group Project: Development of an Intervention Led Jointly by Peer and Professional Counselors. Psychiatric Services, 64 (12), 1211-1217.

Back To Top