Skip to: Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg

Goede praktijken van herstelondersteunende zorg
2018
Dienke Boertien, Kristien Harmsen
Werkplaats Herstelondersteuning

Sinds 2012 hebben acht ggz-instellingen en Kenniscentrum Phrenos in de Werkplaats Herstelondersteuning op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarvoor de noodzakelijke voorwaarden? De instellingen brachten daarvoor voorbeelden in de Werkplaats van hun herstelondersteunende praktijk in. In deze uitgave staat een aantal van die Goede Praktijken beschreven. Ze zijn zo genoemd, niet omdat ze evidence based zijn, maar omdat de uitvoerders van deze praktijken bereid waren om hun zoeken en vragen te delen en in kritische en open reflectie met elkaar te bespreken.

Het boekje bevat twee hoofdstukken. Hoofdstuk I Wat is ondersteunende zorg, waarin de vier ijkpunten voor herstelondersteuning worden genoemd. Hoofdstuk II beschrijft 11 praktijken die door de leden van de Werkplaats worden uitgevoerd.

Bestellen

U kunt het boekje bestellen via het bestelformulier 

Back To Top