Skip to: Gezinsinterventies effectief in voorkomen van terugval bij EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Gezinsinterventies effectief in voorkomen van terugval bij EPE

Naar schatting lijden wereldwijd meer dan 21 miljoen mensen aan schizofrenie. Naast antipsychotica zijn psychosociale interventies van belang voor verbetering van hun functioneren en het voorkomen van terugval. De belangrijkste psychosociale interventies zijn Cognitieve GedragsTherapie (CGT) en GezinsInterventie voor psychose (GIp). In deze Spaanse systematische review met meta-analyse (n=14 studies; 11 RCT’s) werd uitgezocht in hoeverre GIp effectief is in het voorkomen van een tweede psychotische episode en andere aan terugval gerelateerde uitkomsten (zoals opnames; psychotische symptomen; functioneren) bij personen die een EPE hadden meegemaakt (N=1360). Er werd gekeken naar een periode tot 24 maanden na de EPE. De GIp werd vergeleken met Treatment-As-Usual (TAU) én TAU + een andere actieve psychosociale interventie (behalve GIp). De GIp bestaat meestal uit psycho-educatie van gezinsleden en training in oplossingsgericht denken en handelen en/of in communicatievaardigheden. De review werd uitgevoerd volgens de regels van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA)-richtlijnen. Voor de dichotome maten werden Relatieve Risico’s (RRs) en voor de continue variabelen de Standardized Mean Differences (SMDs) uitgerekend. In vergelijking met TAU en/of TAU+ bleek dat GIp effectief is in het voorkomen van terugval (RR=0.42; 95% BI=0.29-0.61). Ook voor TAU alleen (RR=0.36) of voor TAU+ alleen (RR=0.48) bleek GIp effectief. In vergelijking met TAU had GIp een positieve bijdrage aan de vermindering van de duur van opnames (TAU, MD=-3.31 dagen; TAU+, MD=-4.57 dagen) en werd GIp geassocieerd met minder psychotische symptomen in vergelijking met TAU (TAU, SMD=-0.68). Gezinsinterventies voor psychose zijn effectief in het verminderen van terugval.
Camacho-Gomez M, Castellvi P. (2019). Effectiveness of Family Intervention for Preventing Relapse in First-Episode Psychosis Until 24 Months of Follow-up: A Systematic Review With Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Schizophr Bull. May 3.

Back To Top