Skip to: Gerichte lichamelijke oefeningen lijken negatieve symptomen bij mensen met schizofrenie te doen verminderen

Kenniscentrum Phrenos website

Gerichte lichamelijke oefeningen lijken negatieve symptomen bij mensen met schizofrenie te doen verminderen

In deze beperkte meta-analyse werden studies opgespoord en besproken die de effecten van lichamelijke oefeningen en sportieve activiteiten op de psychische gezondheid van personen met schizofrenie in beeld brengen. Er werden slechts drie Randomized Controlled Trials (RCT’s) over dit onderwerp gevonden, met in totaal 64 personen. Het blijkt dat bij de personen met schizofrenie die lichamelijke oefeningen doen de negatieve symptomen significant meer afnemen – gemeten met PANNS-scores- dan bij de personen met schizofrenie die geen lichamelijke inspanningen verrichten. In één studie komt naar voren dat het aan yoga doen nog beter scoort dan lichamelijke oefeningen.
Gorczynski P & Faulkner G (2010). Exercise Therapy for Schizophrenia.Schizophrenia Bulletin 36 (4), 665-666.

Back To Top