Skip to: Geen enkel land met herstelprincipes als integraal onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg

Kenniscentrum Phrenos website

Geen enkel land met herstelprincipes als integraal onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg

Hoewel er verschillend over de definitie van het begrip recovery (herstel) wordt gedacht, heeft het veel aandacht gehad en zijn er in veel landen stappen genomen om de ggz-praktijk meer te gaan baseren op herstelprincipes. Centraal daarin staat dat de ggz-hulpverlening zich meer moet gaan richten op de wensen en behoeften van de cliënten en de cliënten te helpen om een betekenisvol leven te gaan leiden. Het empirisch onderbouwde CHIME-kader wordt vaak gebruikt om herstel-georiënteerde praktijken te meten (CHIME is acroniem van Connectedness, Hope and optimism about the future, Identity, Meaning in life, Empowerment). Het International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL) heeft een studie in tien landen uitgezet naar de huidige status van de herstelpraktijken. Dit artikel doet verslag van de 3e fase van dat onderzoek, waarbij experts uit die tien landen gerapporteerd hebben over de mate waarin in hun land de herstelprincipes in de ggz wordt toepast. Het gaat om: Australië, Canada, Engeland, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Schotland en de Verenigde Staten. In alle Angelsaksische landen, en recent ook in Nederland, is een hersteloriëntatie omarmd als een centrale component van het ggz-beleid. In geen van de tien onderzochte landen is herstel als basis van alle onderdelen van de ggz geïmplementeerd. Voor Nederland wordt het rapport ‘Over de brug; Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen’ uit 2014 als voorbeeld genoemd waarbij concrete herstel-doelen op landelijk niveau zijn geformuleerd.
Pincus HA, Spaeth-Rublee B, Sara G, Goldner EM, Prince PN, Ramanuj P, Gaebel W, Zielasek J, Großimlinghaus I, Wrigley M, van Weeghel J, Smith M, Ruud T, Mitchell JR, Patton L. (2016). A review of mental health recovery programs in selected industrialized countries. Int J Ment Health Syst. 10, 73.

Back To Top