Skip to: Geen bewijs verbetering door vitamine B voor psychopathologie en neuro-cognitie bij EPE

Kenniscentrum Phrenos website

Geen bewijs verbetering door vitamine B voor psychopathologie en neuro-cognitie bij EPE

Bij mensen met schizofrenie worden vaak verhoogde homocysteïne niveaus gemeten en die worden geassocieerd met meer ernstige symptomen. Homocysteïne is een tussenproduct in de omzetting van het aminozuur methione tot het aminozuur cysteïne. Ook bij personen met een EPE worden verhoogde homocysteïne niveaus geobserveerd, onafhankelijk van de antipsychotica. Een manier om homocysteïne niveaus te verlagen is het extra nemen van vitamine B12, B6 en B11 (foliumzuur). In deze Australische dubbelblinde RCT (n =120 patiënten met EPE) kreeg één groep 12 weken dagelijks een vitamine B-supplement (5 mg foliumzuur, 0,4 gr B12 en 50 mg B6) en de andere groep een placebo. De primaire uitkomsten waren veranderingen in de algemene symptomen, zoals gemeten met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), en in de samengestelde neurocognitie. Zes neurocognitieve domeinen werden beoordeeld: processnelheid, aandacht/waakzaamheid, werkgeheugen, executieve functies, visueel geheugen en verbaal geheugen. Het bleek dat aanvullende B-vitaminen, zoals verwacht, de homocysteïne niveaus verlaagden (p=.003; effect grootte=-0.65). Tegen de verwachting in hadden de vitamine B-supplementen geen significante effecten op de totale PANSS-scores (p=.749) of de samengestelde neurocognitie (p=.785). Op het neurocognitieve domein aandacht/waakzaamheid werd echter wel een significant verschil gevonden tussen de vitamine B-groep en de placebogroep: de vitamine B-groep bleef na 12 weken stabiel terwijl de placebogroep slechter ging scoren (p=.24; effectgrootte= 0.49). Hoewel niet statistisch significant waren er duidelijke verbeteringen in verschillende neurocognitieve domeinen bij vrouwen en personen die een affectieve psychose hadden in de vitamine B-groep. Genetische verschillen hadden geen invloed. Vitamine B-suppletie is wellicht veelbelovend bij mensen met EPE.
Allott K, McGorry PD, Yuen HP, Firth J, Proffitt TM, Berger G, Maruff P, O’Regan MK, Papas A, Stephens TCB, O’Donnell CP. (2019). The Vitamins in Psychosis Study: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial of the Effects of Vitamins B12, B6, and Folic Acid on Symptoms and Neurocognition in First-Episode Psychosis. Biol Psychiatry. Jul 1;86(1):35-44.

Back To Top