Skip to: Functioneel herstelde cliënten ervaren op herstel gebaseerd zorgsysteem anders

Kenniscentrum Phrenos website

Functioneel herstelde cliënten ervaren op herstel gebaseerd zorgsysteem anders

In Ierland is, zoals in veel Westerse landen, vanaf zo’n 10 jaar geleden de ggz steeds meer overgegaan op een op de herstelprincipes gebaseerd stelsel. In deze Ierse kwalitatieve studie werden 20 personen die in de periode 1995-1999 een Eerste Psychotische Episode (EPE) hebben meegemaakt geïnterviewd over hun ervaringen met de ggz in de afgelopen 20 jaar, hoe ze aankijken tegen de veranderingen in de zorgverlening en hoe de zorgverlening volgens hen verbeterd kan worden. De ene helft van de geïnterviewden was volledig functioneel hersteld, de andere helft niet. De data van deze studie komen uit de iHOPE20-studie (Irish Health Outcomes in Psychosis Evaluation-20 year follow up). Voor de analyse van de data werd gebruik gemaakt van Thematic Networks Analysis (TNA), waarmee basale, organiserende en algemene thema’s werden ontwikkeld. De twee groepen ervaren de nieuwe, op herstelprincipes gebaseerde hulpverlening heel verschillend. Het algemene thema voor de herstelde groep was: de hulpverlening is verbeterd en humaner geworden. De herstelbenadering heeft het leven van de cliënten die zich hebben kunnen verbinden met de waardes en principes ervan duidelijk verbeterd. Voor de niet-herstelde groep gold meer dat ze druk voelde om de herstelprincipes te onderschrijven, terwijl hun behoefte is om als een patiënt of als een persoon door de hulpverlening gezien te worden. Zij voelden zich in het nieuwe systeem soms in de steek gelaten. Als een verklaring voor dit verschil noemen de auteurs de mogelijkheid dat het herstelconcept door de hulpverleners is geprofessionaliseerd, waardoor de kernprincipes van herstel (gericht zijn op inclusie, autonomie, empowerment en mensenrechten) enigszins uit het oog zijn verloren.
O’Keeffe D, Sheridan A, Kelly A, Doyle R, Madigan K, Lawlor E, Clarke M. (2018). ‘Recovery’ in the Real World: Service User Experiences of Mental Health Service Use and Recommendations for Change 20 Years on from a First Episode Psychosis. Adm Policy Ment Health. 2018 Jul;45(4):635-648.

Back To Top