Skip to: FOCUS is een zelfmanagement mHealth applicatie die op de wensen van personen met schizofrenie is afgestemd

Kenniscentrum Phrenos website

FOCUS is een zelfmanagement mHealth applicatie die op de wensen van personen met schizofrenie is afgestemd

In dit Amerikaanse artikel wordt de ontwikkeling van een smartphone zelfmanagement systeem voor personen met schizofrenie, genaamd FOCUS, beschreven. Omdat uit onderzoek gebleken is dat mensen met schizofrenie soms unieke problemen hebben met digitale interventies en apparaten werd deze applicatie in nauw overleg met de doelgroep ontwikkeld. In de eerste fase vulden 900 mensen uit de doelgroep eensurvey in over hun gebruik van mobiele apparaten en diensten. Twee derde gaf aan een mobiele telefoon of tablet te gebruiken en geïnteresseerd te zijn in een mHealth ondersteuning. In de tweede fase werd door een multidisciplinair team van potentiële gebruikers en hulpverleners de eerste versie van het FOCUS systeem geprogrammeerd. Er werd gekozen voor vijf domeinen: medicatietrouw (o.a. psycho-educatie over de stoornis), stemmingsregulering (o.a. gedragsmatige activering bij depressie), slaap (strategieën voor gezond slapen), sociaal functioneren (o.a. reguleren van boosheid), coping met auditieve hallucinaties (o.a. ontspanningsoefeningen). Op het scherm krijgt de gebruiker van deze applicatie voor elk van deze domeinen één knop (dus vijf knoppen op één scherm). Daarna werd de applicatie in het laboratorium door 12 gebruikers uitgebreid getest. De feedback is verwerkt in de applicatie die nu aangeboden kan gaan worden.
Ben-Zeev D, Kaiser SM, Brenner CJ, Begale M, Duffecy J & Mohr DC (2013). Development and usability testing of FOCUS: A smartphone system for self-management of schizophrenia. Psychiatric Rehabilitation Journal 36 (4), 289-296.

Back To Top