Skip to: Flinke praktische problemen bij de implementatie van de Housing First aanpak ter bestrijding van dakloosheid onder Amerikaanse veteranen

Kenniscentrum Phrenos website

Flinke praktische problemen bij de implementatie van de Housing First aanpak ter bestrijding van dakloosheid onder Amerikaanse veteranen

In 2009 heeft de Amerikaanse regering besloten dat er in 2015 een einde moet komen aan de enorme dakloosheid onder veteranen (bijna 63000 in 2012). Het bestaande Veterans Affairs Supportive Housing (VASH) programma zou geleidelijk vervangen moeten worden door de succesvolle Housing First (HF) aanpak, waarbij iedere dakloze zonder voorwaarden vooraf of verplichtingen eerst een woonruimte aangeboden krijgt. In dit kwalitatieve onderzoek werden de ervaringen van 95 werknemers van 8 VA voorzieningen met betrekking tot de invoering van HF in het jaar 2012 middels interviews verzameld en geanalyseerd. Het betrof directieleden, middenkader en veldwerkers/casemanagers. Voor het eerst moest op zeer grote schaal in korte tijd veel nieuwe, speciale woonruimte gevonden worden. De veldwerkers/casemanagers bleken veel moeite te hebben om geschikte woonruimtes te vinden door een moeilijke huurmarkt, door de noodzaak om met lokale openbare huisvestingsautoriteiten samen te werken en door een gebrek aan voldoende fondsen om de verhuizingen van de kwetsbare veteranen te financieren. Er bleef weinig tijd over om de gehuisveste veteranen met case management te ondersteunen. De kwaliteit van het middenkader blijkt essentieel te zijn voor een succesvolle implementatie omdat dit de doelen van de operatie naar alle lagen toe permanent onder de aandacht moet blijven houden.
Austin EL, Pollio DE, Holmes S, Schumacher J, White B, VanDeusen Lukas C & Kertesz S (2014). VA’s Expansion of Supportive Housing: Successes and Challenges on the Path Toward Housing First. Psychiatric Services 65 (5), 641-647.

Back To Top