Skip to: Factoren die voorkomen dat kinderen die meervoudig slachtoffer zijn psychoses ontwikkelen zijn: relatief hoog IQ, positief gezin en hoge sociale cohesie in de buurt

Kenniscentrum Phrenos website

Factoren die voorkomen dat kinderen die meervoudig slachtoffer zijn psychoses ontwikkelen zijn: relatief hoog IQ, positief gezin en hoge sociale cohesie in de buurt

Ongunstige ervaringen in de kindertijd zoals fysiek of seksueel misbruik, verwaarlozing, pesten door leeftijdsgenoten en getuige zijn van geweld in de thuissituatie zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van psychotische symptomen. Echter: de meeste kinderen die (meervoudig) slachtoffer zijn van genoemde ervaringen ontwikkelen niet van dit soort symptomen. In dit Engelse onderzoek (n totaal= 2232) staat de vraag centraal welke individuele-, gezins- en maatschappelijke protectieve factoren geassocieerd worden met een verminderd risico op het ontstaan van psychotische symptomen bij meervoudige slachtoffers (poly-slachtoffers). De deelnemers zijn van de Environmental Risk Longitudinal Twin Study, een representatief cohort tweelingen die in de jaren 1994-95 in de UK geboren zijn. Of de kinderen aan ongunstige ervaringen zijn blootgesteld alsmede de protectieve factoren werden (wisselend) gemeten op de leeftijd van 5, 7, 10 en 12 jaar. De psychotische symptomen en andere psychische problemen werden op 12-jarige leeftijd door een getrainde professional vastgesteld o.a. door afname van de Multidimensional Anxiety Scale for Children en de Children’s Depression Inventory. Het bleek dat op 12-jarige leeftijd psychotische symptomen veel vaker voorkwamen bij kinderen die poly-slachtoffers waren geweest in vergelijking met die dat niet waren: 19,3% vs. 4,9% (OR=4,61 95%BI 2,82-7.52). De meerderheid van de poly-slachtoffers (80,7%) rapporteerde geen psychotische symptomen. Als protectieve factoren tegen het ontwikkelen van psychotische symptomen bij de poly-slachtoffers werden gevonden: een relatief hoog IQ, een meer positieve sfeer in het gezin en een hoger niveau van sociale cohesie in de buurt waar de kinderen opgroeiden. Het deel van de poly-slachtoffergroep dat geen psychotische symptomen ontwikkelde, ontwikkelde wel veel vaker andere psychische problemen (gedragsstoornis, depressie, angststoornis) dan de kinderen die geen poly-slachtoffer waren.
Crush E, Arseneault L, Jaffee SR, Danese A, Fisher HL. (2017). Protective Factors for Psychotic Symptoms Among Poly-victimized Children. Schizophr Bull. Aug 31.

Back To Top