Skip to: Evaluatie van resourcegroeponderzoek concludeert dat het herstelproces in essentie een sociaal proces is

Kenniscentrum Phrenos website

Evaluatie van resourcegroeponderzoek concludeert dat het herstelproces in essentie een sociaal proces is

De resourcegroep (RG) is een groep mensen, door de ggz-cliënt uitgekozen, die voor de cliënt belangrijk is en die hem helpt persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken (www.ract.nl/). Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepenmethodiek is dat eigenaarschap en regie bij de cliënt liggen. Hij is de beoogde regisseur van de groep en wordt uitgedaagd na te denken over wie hij in de groep zou willen (‘nomineren’). In dit Nederlandse kwalitatieve onderzoek werden 8 RG-en gevolgd om een beeld te krijgen van de perspectieven van de patiënten, belangrijke anderen en ggz-hulpverleners in een RG-traject (kan 6-24 maanden duren). Het was onderdeel van een RCT naar de kosteneffectiviteit van RG-en ingebed in een Flexible Assertive Community Treatment-traject voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Alle deelnemers van de RG-en werden geïnterviewd (74 interviews) en alle bijeenkomsten (totaal 26) werden letterlijk uitgewerkt (8 cliënten; 10 informele RG-leden en 20 professionele leden). De analyse van de data werd gedaan met behulp van de grounded theory methodologie. Vijf processen werden bevorderd in het kader van de RG: 1. de cliënten ervoeren daadwerkelijk steun in de groepsbijeenkomsten; 2. de ‘belangrijke ander’ (verwant, vriend of ervaringsdeskundige) voelde zich gezien en kon een constructieve rol op zich nemen; 3. iedereen in de RG werd geactiveerd een rol in het herstelproces te nemen, de cliënt door zelfreflectie en iedereen door zich op elkaar betrokken te voelen; 4. door de open communicatie gingen alle deelnemers meer open voor elkaar staan; 5. door de RG ontstond er een geïntegreerd steunsysteem voor de cliënt. De effecten van die processen waren dat de cliënten meer belangstelling voor de buitenwereld kregen, er in hun sociale relaties meer reciprociteit en gelijkwaardigheid sloop en het gaf de hulpverleners een kader om daadwerkelijk op herstel gerichte hulp te geven. Drie factoren kunnen storend zijn voor een RG: té grote belasting voor de hulpverleners; de belangrijke anderen kunnen zelf te veel negatieve aandacht vragen; de cliënt kan overmand worden door gevoelens van kwetsbaarheid, onzekerheid en zwakheid. Met dit onderzoek werd duidelijk dat het herstelproces in essentie een sociaal proces is, meer dan een persoonlijk proces.
Tjaden CD, Boumans J, Mulder CL, Kroon H. (2020). Embracing the Social Nature of Recovery: A Qualitative Study on the Resource Group Method for People With Severe Mental Illness. Front Psychiatry. 2020 Nov 24;11:574256.

Back To Top