Skip to: Etnisch zwarten met een Eerste Psychotische Episode (EPE) worden in Engeland vaker gedwongen (her)opgenomen dan witte Britten

Kenniscentrum Phrenos website

Etnisch zwarten met een Eerste Psychotische Episode (EPE) worden in Engeland vaker gedwongen (her)opgenomen dan witte Britten

Psychotische stoornissen komen bij personen met een zwarte etniciteit in de UK vaker voor dan gemiddeld. Uit de literatuur komt ook naar voren dat deze groep vaker gedwongen wordt opgenomen. In deze Britse studie (n totaal= 245) werd onderzocht of er verschil is in de klinische uitkomsten en zorgpatronen van zwarte Afrikanen en zwarte Caribiërs in vergelijking met witte Britse patiënten. Het betreft 245 personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE), die tussen 2005 en 2010 in Zuid-Londen in behandeling zijn gekomen en die 5 jaar lang zijn gevolgd: witte Britten (n=93); zwarte Afrikanen (n=85) en zwarte Caribiërs (n=67). Het bleek dat na 5 jaar een groter deel van zwarte Afrikanen en de zwarte Caribiërs gedwongen (her)opgenomen was geweest in vergelijking met de witte Britten (χ2=17.34, p=0.002) en dat de politie veel vaker betrokken was geweest bij de psychiatrische opname (χ2=22.82, p<0.001). Ook was de opnameduur van de zwarte patiënten langer dan van de witte. Er waren geen verschillen tussen de etnische groepen wat betreft functionele beperkingen, de ernst van de symptomen of de frequentie van remissie of herstel in de follow-up periode. Wel bleken de patiënten met een zwarte etnische achtergrond in steeds grotere mate sociaal uitgesloten te worden. Een van de mogelijke redenen van de verschillen in de zorgpatronen tussen de zwarte groepen en de witte is dat er in de zwarte gemeenschappen weerstand bestaat om hulp voor psychische problemen te zoeken, dat gevoed wordt door wantrouwen in de ggz-hulpverlening, gebrek aan inzicht in psychische problemen en andere culturele factoren. Ajnakina O, Lally J, Di Forti M, Kolliakou A, Gardner-Sood P, Lopez-Morinigo J, Dazzan P, Pariante CM, Mondelli V, MacCabe J, David AS, Gaughran F, Murray RM, Vassos E. (2017). Patterns of illness and care over the 5 years following onset of psychosis in different ethnic groups; the GAP-5 study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Sep;52(9):1101-1111. Epub 2017 Jul 5.

Back To Top