Skip to: Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning

Titel
Ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning – inventarisatie van initiatieven in Nederland

Jaar van uitgave
2011

Auteurs
Nicole van Erp, Dienke Boertien, Gerda Scholtens, Sonja van Rooijen

Uitgever
Trimbos-instituut

De afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in Nederland veelbelovende initiatieven ontwikkeld op het terrein van de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGz. Hierbij zijn vormen van ondersteuning van herstelprocessen tot stand gebracht die gebaseerd zijn op ervaringskennis, zelfhulp en emancipatie. Gaandeweg groeit het inzicht dat de GGz als sector een nieuwe richting moet inslaan en ruimte moet maken voor dit herstelconcept en waar mogelijk herstel moet ondersteunen.

In het kader van LIVE (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid in de GGz) is een inventarisatie van deze initiatieven uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in deze publicatie. De publicatie is bedoeld voor cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, managers en beleidsmakers in de GGz, die geïnteresseerd zijn in het herstelconcept, herstelondersteuning en ervaringsdeskundigheid en die hier binnen hun instelling een start mee willen maken of bestaande activiteiten verder willen uitbreiden.

Bestel deze uitgave rechtstreeks bij het Trimbos-instituut.

Back To Top