Skip to: Ervaringsdeskundigen zoeken balans tussen normalisatie en zelfbehoud

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundigen zoeken balans tussen normalisatie en zelfbehoud

In de op herstel gebaseerd ggz-systemen worden steeds vaker ervaringsdeskundigen als aanvulling op de reguliere hulpverlening ingezet. In deze Vlaamse kwalitatieve studie (n=14) werd gezocht naar de redenen waarom mensen met een ggz-verleden als ervaringsdeskundige in de ggz willen werken, wat hun drijvende krachten en motivaties zijn. In dit geval was de achtergrond dat men wil bijdragen aan en aansluiten bij de ontwikkeling en implementatie van authentieke professionele rollen voor de ervaringsdeskundigen. De data uit de interviews met de 14 ervaringsdeskundigen werden geanalyseerd met behulp van de grounded theory. Uit het conceptuele kader dat uit de analyses naar voren kwam bleek dat de ervaringsdeskundigen ernaar streven een positieve identiteit te ontwikkelen. Dit proces wordt gevoed door twee drijvende krachten: 1. Het verlangen naar normalisatie: de eigen ervaring als patiënt als een voordeel gaan zien; zich bevrijden uit de beperkte patiënten-rol; stigma en taboe bestrijden. 2. De drang naar zelfbehoud: ondersteunende werkomstandigheden worden als positief ervaren; de ontwikkeling van en toepassing van strategieën om in moeilijke situaties voor zichzelf te kunnen zorgen. Professionele begeleiders van de ervaringsdeskundigen in de ggz kunnen betere ondersteuning beiden als ze zich van genoemde drijvende krachten van de ervaringsdeskundigen bewust blijven.
Vandewalle J, Debyser B, Beeckman D, Vandecasteele T, Deproost E, Van Hecke A, Verhaeghe S. (2018). Constructing a positive identity: A qualitative study of the driving forces of peer workers in mental health-care systems. Int J Ment Health Nurs. Feb;27(1):378-389.

Back To Top