Skip to: Ervaringsdeskundigen ontwikkelen zelf een workshop waarin eigen narratief ontwikkeld kan worden

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundigen ontwikkelen zelf een workshop waarin eigen narratief ontwikkeld kan worden

Dit Britse artikel is in de eerste plaats een persoonlijk verslag van de eerste auteur die onderzocht hoe de ontwikkeling van een persoonlijk narratief het herstel van de geestelijke gezondheid van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening kan bevorderen. De drie fasen waarin het Personal Narrative Workshop Programme tot stand is gekomen worden beschreven. In de eerste fase schreef de eerste auteur met behulp van de auto-etnografische methode haar persoonlijke narratief waarin aandacht is voor alle fasen van het ziekteproces en voor de rol van de sociale omgeving. Dit persoonlijk narratief moet op een voor iedereen begrijpelijke wijze worden opgeschreven. In de tweede fase werden focusgroepen met andere ervaringsdeskundigen georganiseerd waarin het persoonlijk narratief dat de eerste auteur in de eerste fase had geschreven als uitgangspunt werd genomen en waarin met behulp van Participatory Action Research (PAR) alle deelnemers hun eigen persoonlijke narratief ontwikkelden en met elkaar deelden. In de derde fase werkten 7 deelnemers van de focusgroepen van fase 2 mee aan de ontwikkeling van een structurele onderbouwing voor een workshop voor persoonlijke narratieven. Hierbij werd ook de PAR-methodologie gebruikt. Het ontwikkelen van een persoonlijk narratief is niet alleen prettig. Er kan herbeleving van trauma’s optreden en omgaan met de ‘stem van anderen’ in het eigen narratief kan moeilijk zijn. Daarom moet de workshop een veilige omgeving bieden en samenwerking stimuleren.
Robertson S, Carpenter D, Donovan-Hall M, Bartlett R (2019). Using lived experience to develop a personal narrative workshop programme in order to aid mental health recovery. J Ment Health. 2019 Oct 29: 1-9.

Back To Top