Skip to: Ervaringsdeskundigen kunnen een cruciale rol spelen bij het herstelproces van mensen met psychische stoornissen

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundigen kunnen een cruciale rol spelen bij het herstelproces van mensen met psychische stoornissen

In deze kwalitatieve Amerikaanse studie (n=9) werd onderzocht hoe de ondersteuning van ervaringsdeskundige beleiders (peers) aan personen met een ernstige psychische stoornis die aan het begin van hun herstelproces staan er concreet uitziet. Hiertoe werden negen ervaringsdeskundigen uit een consumer-run project in New York City uitgebreid geïnterviewd. Met behulp van de grounded theory analyse werden drie centrale thema’s opgespoord: 1.ervaringen in expertise omzetten; 2.de mechanismen van de steun door ervaringsdeskundigen doorgronden; 3. werken met cliënten is ook van belang voor hun eigen hersteltraject. Ad1. In het eerste stadium is het van belang dat de ervaringsdeskundigen de cliënten duidelijk kunnen maken dat ze zelf ook in die situatie hebben gezeten, maar ze kunnen de cliënten een nieuw kader bieden. De cliënten worden meestal subtiel door de ervaringsdeskundige peer gemotiveerd om het herstel te gaan nastreven. Ad 2. De ervaringsdeskundige is het levende bewijs dat herstel mogelijk is. Daardoor kunnen ze aan de cliënten het doel en de werking van het ggz-systeem beter uitleggen. Het herstel slaat ook op herstel van het ggz-systeem. Daarop kunnen ze de cliënt begeleiden. Zonder zelf teveel over te nemen. Ad 3. De ervaringsdeskundige herschrijft door de begeleiding ook weer zijn/haar eigen levensverhaal en komt zo verder in het herstelproces. Sommigen ontwikkelen een nieuwe identiteit als hulpverlener. De ervaringsdeskundigen hebben goed over hun ervaringen nagedacht. Die reflectie brengen ze mee in hun begeleiding van de cliënten, naast hun expertise en empathie. Dat is goed voor het herstelproces van zowel de cliënt als dat van de ervaringsdeskundige.
Austin E, Ramakrishnan A& Hopper K (2014). Embodying recovery: a qualitative study of peer work in a consumer-run service setting. Community Mental Health Journal 50(8), 879-85.

Back To Top