Skip to: Ervaringsdeskundige WRAP-begeleiders rapporteren een positieve invloed op hun welzijn

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundige WRAP-begeleiders rapporteren een positieve invloed op hun welzijn

Wellness Recovery Action Planning (WRAP) is in de VS door Mary Ellen Copeland ontwikkeld en wordt op steeds meer plaatsen toegepast. WRAP exploreert de kernwaarden van herstel en biedt een gestructureerd proces aan voor het ontwikkelen van individuele WRAP-plannen. De WRAP-trainingen worden begeleid door WRAP-begeleiders. In dit kwalitatieve artikel wordt verslag gedaan van de ervaringen van acht ervaringsdeskundige WRAP-begeleiders in Schotland. De data zijn verzameld via focusgroepen en individuele interviews. Welke invloed heeft het geven van de WRAP-training op de ervaringsdeskundige WRAP-begeleiders gehad? 1. Allen ervoeren voordeel voor hun welzijn van het ontvangen en het geven van de WRAP-training. 2. Door het ontwikkelen van hun eigen WRAP-plan kregen de begeleiders meer vertrouwen in de WRAP-benadering. 3. Het geven van de WRAP-training in groepsverband werd als zeer waardevol ervaren. 4. Men had moeite met het uitwerken binnen de training van een crisisplanning. 5. Als WRAP-begeleider kreeg men meer verbinding met de kernwaarden van herstel, zoals hoop en eigen verantwoordelijkheid.
Pratt R, MacGregor A, Reid S & Given L. (2012). Wellness Recovery Action Planning (WRAP) in self-help and mutual support groups. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (5), 403-5.

Back To Top