Skip to: Ervaringsdeskundige ondersteuning bij zelfhulp handboek voor bevordering van herstel (PTR) heeft significant positief effect

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundige ondersteuning bij zelfhulp handboek voor bevordering van herstel (PTR) heeft significant positief effect

Als uitkomstmaat heeft het herstelproces (recovery) twee kernelementen: maatschappelijke integratie én ervaren psychologische toestanden zoals vertrouwen, gevoel van eigenwaarde en hoop. In deze Amerikaanse studie (N=47) worden de effecten gemeten van het onder begeleiding van ervaringsdeskundigen in groepen doorlopen van het zelfhulp werkboek Pathways to Recovery: A Strenghts Recovery Self-Help Workbook (PTR). Elke PTR-groep kwam 12 weken achtereen 90 minuten bijeen. Er werd een voor–en een nameting gedaan met de Rosenberg Self-Esteem Scale, de General Self-Efficacy Scale, de Multidimensional Scale of Perceived Social Support, de Spirituality Index of Well-Being en de Modified Colorado Symptom Index. De deelnemers scoorden na de zelfhulp cursus significant hoger op gevoel voor eigenwaarde, niveau van self-efficacy, sociale steun, niveau van spiritueel welzijn én ze hadden minder psychiatrische symptomen.
Fukui S, Davidson LJ, Holter MC & Rapp CA (2010). Pathways to Recovery (PTR): Impact of Peer-Led Group Participation on Mental Health Recovery Outcomes. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (1), 42-48.

Back To Top