Skip to: Ervaringsdeskundige hulpverleners hebben in het verleden vaak in een zelfhulp groep gezeten en hebben een grote mate van generativiteit

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaringsdeskundige hulpverleners hebben in het verleden vaak in een zelfhulp groep gezeten en hebben een grote mate van generativiteit

Ervaringsdeskundige hulpverleners vormen een bijzondere subgroep binnen de GGZ-cliënten die een herstelproces doormaken. In deze Amerikaanse studie werd gekeken naar de verbanden tussen de herstel- en groei processen bij een groep ervaringsdeskundige hulpverleners (N=30) en allerlei werkgerelateerde kenmerken. Er werden zes vragenlijsten afgenomen die het psychologisch welbevinden, posttraumatische groei en generativiteit meten. Generativiteit is een concept uit Eriksons theorie over de verschillende levensfasen. Generativiteit (zevende levensfase) betekent dat een volwassene de behoefte heeft om tijd en energie te steken in activiteiten waardoor hij op de een of andere wijze “verder leeft”, iets te doen voor de volgende generatie. De uitkomsten uit de vragenlijsten werden gerelateerd aan arbeidsgerelateerde kenmerken van de ervaringsdeskundige hulpverleners, zoals eerdere banen, eventuele deelname aan een zelfhulp groep in het verleden, het type organisatie waarvoor hij nu werkt (conventioneel of geleid door ervaringsdeskundigen), aantal werkgerelateerde rollen, aantal jaren in huidige baan en aantal werkuren per week. Er blijkt alleen een statistisch verband tussen generatief gedrag en enkele werkgerelateerde kenmerken. Er is een associatie tussen het hebben van een grote mate van generativiteit en de volgende kenmerken: ze hebben vroeger vaak in een zelfhulp groep gezeten, ze hebben vroeger vaker een baan in de hulverlening gehad en ze werken nu vaker voor eenpeer-run organisatie. Uit interviews met enkele ervaringsdeskundige hulpverleners uit deze groep kwam naar voren dat ze iets terug wilden doen voor de steun die ze zelf in het verleden in de zelfhulp groepen van anderen hadden ontvangen.
Moran GS, Russinova Z & Stepas K. (2012). Toward understanding the impact of occupational characteristics on the recovery and growth processes of peer providers. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (5), 376-80.

Back To Top