Skip to: Ervaring van de ‘plaats’ heeft grote invloed op het herstelproces

Kenniscentrum Phrenos website

Ervaring van de ‘plaats’ heeft grote invloed op het herstelproces

Er is een groeiend besef dat sociale inclusie en deelname aan de samenleving essentieel zijn voor het persoonlijke sociale herstelproces van mensen met ernstige psychische problemen. Tot nu toe is nog niet systematisch onderzocht op welke wijze mensen tijdens het herstelproces betekenis geven aan en omgaan met de plaats waar men woont. In deze Australische studie werd met behulp van een kwalitatieve meta-synthese (k=12 studies) een review gemaakt van het onderzoek naar de rol van ‘plaats’ in het herstelproces zoals dat wordt ervaren. In de gevonden studies komen de volgende plaatsen aan de orde: de rol van begeleide huisvesting, private huisvesting, openbare ruimtes en/of natuurlijke omgevingen in het herstelproces. Deze plaatsen kunnen invloed hebben op wat men doet, hoe men is, wat men wordt en of men verbonden is. ‘Op zijn plaats’ zijn is één van de mechanismen waarop plaats herstel beïnvloedt. De plaats kan de ontwikkeling van een positieve identiteit ondersteunen. Plaatsen maken het mogelijk om voor bepaalde activiteiten te kiezen. Vele studies wijzen erop dat plaats invloed heeft op hoop en groeien, dus op zich ontwikkelen en ‘worden’. Op een plaats kan men in contact komen met anderen, deelnemen aan activiteiten en zo een gevoel ontwikkelen dat men erbij hoort. ‘Plaats’ kan invloed op herstel hebben door middel van de met elkaar in verband staande fenomenen en processen zijn, doen, worden en behoren. Op een plaats kan ‘zijn’ en ‘behoren’ met elkaar in balans komen en interacties tussen op zijn plaats zijn, op de plaats iets doen en zich verbonden voelen met die plaats kunnen een gevoel van normaliteit en vooruit gaan stimuleren. De plaats speelt een zeer belangrijke voorwaardelijke rol in het herstelproces. Alle aspecten van ‘plaats’ moeten in de op herstel gerichte praktijk in ogenschouw genomen worden.
Doroud N, Fossey E, Fortune T. (2018). Place for being, doing, becoming and belonging: A meta-synthesis exploring the role of place in mental health recovery. Health Place. 2018 Jul;52:110-120.

Back To Top