Skip to: Er zijn risicoprofielen te onderscheiden bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) met een verhoogde kans op gewelddadig gedrag jegens anderen

Kenniscentrum Phrenos website

Er zijn risicoprofielen te onderscheiden bij personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) met een verhoogde kans op gewelddadig gedrag jegens anderen

Hoewel het grootste deel van de mensen met schizofrenie niet gewelddadig is, komt uit de literatuur naar voren dat deze groep in vergelijking met de algemene bevolking meer het risico loopt om gewelddadig gedrag (GG) te vertonen. Dit geldt ook voor de EPE-groep. Het is bekend dat de groep met schizofrenie én GG niet homogeen is, dat er verschillende subgroepen te onderscheiden zijn. Vaak worden patiëntprofielen op basis van ‘dynamische’ risicofactoren voor GG onderscheiden, dit zijn factoren die gevoelig zijn voor verandering tijdens de behandeling zoals middelenmisbruik of bepaalde symptomen. In deze Zwitserse studie (n=265 patiënten met EPE) werd een latente klasse analyse (LCA) uitgevoerd op basis van de belangrijkste GG-risicofactoren: middelenverslaving, (veel) positieve symptomen, (geringe) mate van ziekte-inzicht en (grote) impulsiviteit. GG werd beperkt tot ‘ernstig geweld’ en werd opgespoord middels zelfrapportage door patiënten, gesprekken met verwanten of forensische instellingen of met de Staff Observation Aggression Scale (SOAS-R). Symptomen werden gemeten met de PANSS, verslaving met DSM-IV criteria en de mate van ziekte-inzicht met een 3-punts schaal. In totaal vertoonden 72 van de 265 geïncludeerde patiënten (=27%) gewelddadig gedrag. Met behulp van de LCA konden vier subgroepen onderscheiden worden: 1. Grootste groep (N=129), waarvan 16% gewelddadig was, allen met de diagnose niet-paranoïde schizofrenie en weinig dynamische risicofactoren; 2. Groep (N=42) met weinig ziekte-inzicht, heterogene psychotische diagnoses en een GG van 41%; 3. Groep (N=63) met paranoïde schizofrenie, met geringe mate van impulsiviteit en weinig positieve symptomen en hoge mate van ziekte-inzicht en een GG van 40%. 4. Kleine groep (N=16) met hoge prevalentie van gewelddadig gedrag (62%); deze groep heeft hoge niveaus van verslaving, impulsiviteit en positieve symptomen en gering ziekte-inzicht.
Moulin V, Palix J, Golay P, Dumais A, Gholamrezaee MM, Azzola A, Baumann PS, Alameda L, Conus P. (2017). Violent behaviour in early psychosis patients: Can we identify clinical risk profiles? Early Interv Psychiatry. 2017 Nov 15. [Epub ahead of print].

Back To Top