Skip to: Grote individuele verschillen in vervulde behoeften na het eerste jaar van diagnose schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Grote individuele verschillen in vervulde behoeften na het eerste jaar van diagnose schizofrenie

In deze studie worden data gebruikt van de European First Episode Schizophrenia Trial (EUFEST) –naar de effectiviteit van 2de generatie antipsychotica- waaraan in totaal 1047 patiënten uit 13 Europese landen (waaronder Nederland) hebben deelgenomen. In deze deelstudie (N=334) werd bekeken hoe het beloop is in de eerste 12 maanden van de vervulde en onvervulde behoeften, zoals gemeten met Camberwell Assessment of Need (CAN) op baseline, na 6 en na 12 maanden. Specifiek wilde men klassen (groepen) van patiënten opsporen met gelijksoortige ontwikkelingen wat betreft onvervulde behoeften. Behalve de CAN werden afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS), de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA), de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) en de Global Assessement of Functioning (GAF). Na 12 maanden bleek 65% van de patiënten minder onvervulde wensen te hebben dan bij het begin van het onderzoek, terwijl 7,7% meer onvervulde wensen had. Bij onvervulde wensen gaat het met name om dagactiviteiten, psychotische symptomen, psychologische stress en sociale integratie. Om verschillende klassen op te sporen werd gebruik gemaakt van Latent Gold 4.5. Op basis van de mate van en de fluctiaties in onvervulde wensen werden vier klasen onderscheiden: 1. Autonome groep (50%): weinig onvervulde behoeften en lichte afname na 6 maanden; 2. Normale groep (23%): bij aanvang gemiddelde hoogte van onvervulde behoeften met een sterke daling in eerste 6 maanden; 3. Ongecompliceerde groep (17%): bij aanvang zeer veel onvervulde behoeften die na 6 maanden bijna allemaal vervuld zijn; 4. Gecompliceerde groep (10%): bij aanvang zeer veel onvervulde behoeften, na 6 maanden iets afgenomen, maar daarna weer een lichte stijging.
Landolt K, Rössler W, Burns T, Ajdacic-Gross V, Galderisi S, Libiger J, Naber D, Derks EM, Kahn RS & Fleischhacker WW (2012). Unmet needs in patients with first-episode schizophrenia: a longitudinal perspective. Psychological Medicine 42 (7), 1461-1473.

Back To Top