Skip to: Enkele veelbelovende meetinstrumenten om de mate van herstel bij personen of de gerichtheid op herstel van instellingen te meten

Kenniscentrum Phrenos website

Enkele veelbelovende meetinstrumenten om de mate van herstel bij personen of de gerichtheid op herstel van instellingen te meten

In het Australische Fourth National Mental Health Plan (2009) wordt prioriteit gegeven aan herstel(recovery) en sociale integratie van personen met psychische problemen. Om te kunnen meten of er sprake is van (persoonlijk) herstel en of de GGz-instellingen het herstel van hun patiënten bevorderen zijn er valide meetinstrumenten nodig. In deze Australische studie werden meetinstrumenten opgespoord en beoordeeld volgens een aantal criteria. Instrumenten die persoonlijk herstel meten werden volgens acht hiërarchisch geordende criteria beoordeeld. O.a.: 1. Er moeten expliciet domeinen van persoonlijk herstel gemeten worden; 2. Minder dan 50 items; 3. Ze moeten wetenschappelijk onderzocht zijn en deugdelijke psychometrische eigenschappen hebben. Vier instrumenten voldoen aan alle criteria: Recovery Assessment Scale, Illness Management and Recovery Scales, Stages of Recovery Instrument en Recovery Process Inventory. Er werden zes criteria gehanteerd om de geschiktheid vast te stellen van instrumenten om de herstelgerichtheid van instellingen te meten. Veelbelovende kandidaten zijn: Recovery Oriented Systems Indicators Measure; Recovery Self Assessment; Recovery Oriented Practices Index en de Recovery Promotion Fidelity Scale.
Burgess P, Pirkis J, Coombs T & Rosen A. (2011). Assessing the value of existing recovery measures for routine use in Australian mental health services. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 45 (4), 267–280.

Back To Top