Skip to: Engelse REFOCUS interventie lijkt herstel-benadering in ambulante ggz te stimuleren

Kenniscentrum Phrenos website

Engelse REFOCUS interventie lijkt herstel-benadering in ambulante ggz te stimuleren

Het Engelse National Institute of Health Research heeft tussen 2009 en 2014 het REFOCUS-programma gefinancierd. Dat is erop gericht een herstel-oriëntatie van de ambulante ggz voor volwassenen op gang te brengen. REFOCUS kent twee fasen: fase 1: bestaande evidentie wordt gesynthetiseerd en uitgebreid en leidt tot een nieuwe interventie die in een handleiding wordt vastgelegd: de REFOCUS-interventie; in fase 2 wordt de interventie in de praktijk getest. In dit artikel wordt verslag gedaan van fase 1. Fase 1 had drie stadia: a. synthese van de theorie over herstel ter formulering van  overkoepelende principes; b. het ontwikkelen en in handleiding vastleggen van de REFOCUS-interventie; c. het ontwikkelen van een toetsbaar REFOCUS model. Er werden 7 systematische en 2 narratieve reviews uitgevoerd. De geconstateerde hiaten in de kennis werden met drie kwalitatieve studies gedicht. De REFOCUS-interventie heeft twee componenten: herstel bevorderende relaties en werkpraktijken. Om de relatie tussen hulpverlener en patiënt meer op herstel gericht te maken worden de volgende benaderingen in de handleiding voorgeschreven: training van het personeel in coachende vaardigheden; ontwikkelen van door het hele behandelingsteam gedragen visie op herstel; onderzoeken van de waarden van de hulpverleners; hulpverlener en patiënt voeren samen een niet-klinische taak uit (Partnership Project); patiënten worden uitgenodigd zich actiever op te stellen. Onder de werkpraktijken vallen: het leren begrijpen van de waarden (van de patiënt) en de behandelingsvoorkeuren; het beoordelen van de sterke punten van de patiënt; patiënten ondersteunen hun eigen doelen na te streven. De REFOCUS-interventie wordt geëvalueerd in een RCT. Meer informatie: http://www.researchintorecovery.com/refocus
Slade M, Bird V, Le Boutillier C, Farkas M, Grey B, Larsen J, Leamy M, Oades L, Williams J. (2015). Development of the REFOCUS intervention to increase mental health team support for personal recovery. Br J Psychiatry 207(6), 544-50. 

Back To Top