Skip to: Engels position paper: krachten bundelen om gevolgen COVID-19 voor mensen met psychische problemen te beperken

Kenniscentrum Phrenos website

Engels position paper: krachten bundelen om gevolgen COVID-19 voor mensen met psychische problemen te beperken

In dit position paper (gepubliceerd op 15 april 2020) geeft een multidisciplinaire groep Engelse wetenschappers, inclusief ervaringsdeskundigen, aan welke psychologische, sociale en neurowetenschappelijke effecten de COVID-19 pandemie kan hebben op mensen met psychische problemen en wordt aangegeven welke onderzoeksprioriteiten op korte termijn moeten worden gesteld en welke langetermijn strategieën voor elk van die aspecten ontwikkeld moeten worden. De eerste vraag die beantwoord moet worden is wat de psychologische processen en effecten van COVID-19 op individueel niveau zullen zijn. Neemt het risico op angst, depressie, suicide en andere ggz-problemen toe? Hiertoe moeten alle bronnen worden ingezet om de onwikkelingen in de geestelijke gezondheid te monitoren en moet bepaald worden welke digitale en niet-digitale interventies geïmplementeerd kunnen worden. Langetermijn programma’s moeten de mechanismen opsporen die de veranderingen in de prevalentie van de ggz-problemen verklaren. Verder moet bepaald worden wat de beste structuur is voor een mentaal gezond leven tijdens de COVID-19 pandemie en de psychologische (b.v. coping), fysiologische (b.v slaap en voeding) en structurele (b.v. werkindeling) factoren die invloed hebben op de psychische gezondheid. Op de langetermijn moeten nieuwe interventies ontwikkeld worden ter bescherming van de geestelijke gezondheid, o.a. gebaseerd op altruïsme en prosociaal gedrag. Op maatschappelijk niveau moet in kaart gebracht worden wat de psychische gevolgen zijn van de lockdown en sociale isolatie voor de kwetsbare groepen en wat het in grote mate bloot staan aan allerlei massamediale- en sociale media berichten over COVID-19 op het geestelijk welzijn heeft. Onderzocht moet worden welke gedragsadviezen het beste gecommuniceerd kunnen worden. Neuro wetenschappers moeten in kaart brengen wat de effecten van het virus op het brein en de geestelijke gezondheid zijn. Alle disciplines moeten samenwerken en alle verzamelde data open met elkaar delen, gebruik makend van de Engelse wetenschappelijk top-infrastructuur. Inzet van nieuwe financiële middelen is vereist. Alle initiatieven moeten op nationaal en internationaal niveau gecoördineerd worden.
Holmes EA, O’Connor RC, Perry VH, Tracey I, Wessely S, Arseneault L, Ballard C, Christensen H, Cohen Silver R, Everall I, Ford T, John A, Kabir T, King K, Madan I, Michie S, Przybylski AK, Shafran R, Sweeney A, Worthman CM, Yardley L, Cowan K, Cope C, Hotopf M, Bullmore E. (2020). Multidisciplinary research priorities for the COVID-19 pandemic: a call for action for mental health science. Lancet Psychiatry. 2020 Jun;7(6):547-560.

Back To Top