Skip to: Eindrapportage Analyse data Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS)

Kenniscentrum Phrenos website

Eindrapportage Analyse data Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS)

Eindrapportage Analyse data Kwaliteitstoetsing Regionaal Aanbod Schizofreniezorg (KRAS)
2019
Daniëlle van Duin, Lars de Winter & Chrisje Couwenbergh
Kenniscentrum Phrenos in opdracht van Zorginstituut Nederland

Binnen de Zinnige zorg projecten van het Zorginstituut Nederland (ZIN) is Psychosezorg gekozen als een van de prioriteiten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Doel hierbij is het tegengaan van onder- en overbehandeling ten opzichte van aanbevolen zorg in de Zorgstandaard Psychose. Het Zorginstituut focust zich hierbij op de toepassing van cognitieve gedragstherapie (CGt), somatische screening en zorg, gezamenlijke besluitvorming, en de betrokkenheid van patiënten en naasten bij de behandeling bij deze doelgroep.
Het KRAS-rapport beschrijft hoe de resultaten van het KRAS-onderzoek (Kwaliteit Regionaal Aanbod Schizofreniezorg), dat in 2013 is uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos, zijn gebruikt om het verschil tussen aanbevolen en toegepaste zorg nader in beeld te brengen.

De KRAS is in 2002 ontwikkeld om het bereik en toepassing van de aanbevelingen uit de Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) Schizofrenie te toetsen. In 2012 is een nieuwe verkorte versie van de KRAS, de KRAS Quickscan, gemaakt op basis van de geactualiseerde MDR Schizofrenie en eerdere ervaringen met KRAS-toetsingen. Hiermee is in 13 regio’s verspreid over het land, in kaart gebracht in welke mate de MDR Schizofrenie werd toegepast binnen de ggz-behandelinstelling en RIBW in deze regio’s.
Deze gegevens zijn destijds met name gebruikt om deelnemende regio’s inzicht te verschaffen in de sterke en zwakke kanten van het zorgaanbod voor mensen met psychose spectrum stoornissen. Hiermee beoogden we aanknopingspunten te verkrijgen voor verbetering van de kwaliteit en organisatie van zorg op (sub)regionaal niveau. Er is destijds geen rapportage over geaggregeerde data gemaakt.
Binnen de KRAS Quickscan zijn verschillende gegevens verzameld welke relevant lijken voor de huidige analyse naar het verschil tussen aanbevolen en toegepaste zorg op het gebied van de somatische screening en zorg, cognitieve gedragstherapie, gezamenlijke besluitvorming, en de betrokkenheid van patiënten en naasten bij de behandeling.
Deze nieuwe analyse (kloofstudie) betreft een analyse waarbij de KRAS-data op een landelijk niveau geanalyseerd en gepresenteerd worden. Dit draagt bij aan de spiegel die in het kader van de Zinnige Zorg geboden wordt over mate van toepassing van de richtlijn of de zorgstandaard in de praktijk.

Back To Top