Skip to: Effectiviteit DTP bij rijles autistische jongeren valt tegen

Kenniscentrum Phrenos website

Effectiviteit DTP bij rijles autistische jongeren valt tegen

Autistische personen halen minder makkelijk dan ‘normale’ personen hun rijbewijs, hoewel dat goed kan zijn voor hun ontwikkeling, omdat ze dan eerder zelfstandig aan allerlei sociale activiteiten kunnen deelnemen. Autorijvaardigheden zijn tamelijk complex. Bijna al het onderzoek naar het rijgedrag van autistische personen is tot nu toe in simulatoren gedaan. In deze Australische randomised controlled trial (RCT) werd de effectiviteit van het innovatieve Driving Training Program (DTP) onderzocht, een interventie die het daadwerkelijke rijgedrag van autistische leerlingen die van een in de DTP-methode bijgeschoolde rij-instructeur les kregen (N=37) verbeterd, en vergeleken met de uitkomsten van een groep autistische leerlingen die op de conventionele manier auto rijles kregen (N=35). Dit onderzoek vond in Perth en Sydney plaats. De deelnemers aan het DTP-programma kregen tien lessen met oplopende moeilijkheid: van theoretische instructie, tot rijden op een afgesloten circuit, tot in de stad en op de snelweg rijden. Bij het begin van het onderzoek werden bij alle deelnemers de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB), de Social Responsiveness Scale (SRS-2), de Revised Children’s Manifest Anxiety Scale-second edition (RCMAS-2) en de NASA Task Loading Index (NASA TLX). Als uitkomstmaat werd de Driving Performance Checklist (DPS) gebruikt, een scoringslijst van observeerbaar rijgedrag. Door enkele auteurs van het artikel werden bij de eerste les en de laatste les van het DTP-programma (en de tiende les van de controlegroep) 11 rij-activiteiten per deelnemer op de DPS gescoord, zoals: inparkeren, door voetgangszone rijden, rotondes nemen, T-kruising benaderen en handelen bij stoplichten. Het bleek dat de deelnemers van beide groepen significant beter gingen autorijden: bij de interventiegroep was de gemiddelde toename 3.39 en bij de controlegroep 3.32. Het verschil tussen beide groepen was statistisch niet significant. De auteurs geven enkele verklaringen voor deze niet verwachte uitkomst: wellicht hadden zich alleen rij-instructeurs aangemeld die goed met autisch gedrag om kunnen gaan. Of was de instructie van de DTP-training aan de rij-instructeurs niet optimaal.
Vindin P, Cordier R, Wilson NJ, Lee H. (2021). A Driver Training Program Intervention for Student Drivers with Autism Spectrum Disorder: A Multi-site Randomised Controlled Trial.
J Autism Dev Disord. 2021 Jan 3. Online ahead of print.

Back To Top