Skip to: Eenvoudige leefstijlinterventie door keyworker is haalbaar en acceptabel voor personen in behandeling voor een Eerste Psychotische Episode (EPE)

Kenniscentrum Phrenos website

Eenvoudige leefstijlinterventie door keyworker is haalbaar en acceptabel voor personen in behandeling voor een Eerste Psychotische Episode (EPE)

In Ierland is bij de Vroege Interventie bij Psychose interventies (VIP-behandeling) de keyworker (te vergelijken met een casemanager) lid van het multidisciplinaire behandelteam en verantwoordelijk voor de cooödinatie van de contacten tussen verschillende vormen van hulpverlening (b.v. ggz-hulpverleners en huisartsen) en het managen van de persoonlijke behandelplannen van de cliënten. Daardoor heeft de keyworker een uniek positie om bij te dragen aan een betere leefstijl van EPE-cliënten tijdens hun VIP-behandeling. EPE-cliënten hebben vaak een slechte lichamelijke conditie. In deze Ierse haalbaarheids- en evaluatiestudie (N=68 cliënten) werd onderzocht wat keyworkers kunnen bijdragen aan een betere lichamelijke conditie van hun cliënten. In enkele Ierse VIP-behandelcentra werd aan 68 deelnemers met EPE gevraagd aan de studie mee te doen. De kenmerken van de deelnemers (demografie, fysieke gezondheid, middelengebruik en lichamelijke oefeningen) werden d.m.v. een vragenlijst verzameld. De keyworkers gaven aan de EPE-cliënten praktische en emotionele ondersteuning en adviezen op het gebied van lichamelijke oefeningen en andere leefstijl gebieden. Regelmatig werd nagevraagd wat er met de adviezen was gedaan. De evaluatie van de interventie bestond uit interviews met de deelnemers. Van de 68 benaderde cliënten deden er slechts 24 mee (wervingspercentage =35,3%). Van die 24 bleven er 18 tot het einde meedoen (retentiegraad=75%). De deelnemers hadden met name de volgende gezondheidsproblemen: overgewicht/obesitas en middelengebruik (nicotine en alcohol). De deelnemers gaven aan dat ze wilden werken aan meer lichamelijke oefeningen doen, gezonder eten, afvallen en gebruik gaan maken van verschillende ondersteunende diensten. Uit de evaluatie kwam dat de deelnemers vonden dat de keyworkers goede adviezen en informatie hadden gegeven, hen geïnspireerd hadden gezonder te gaan leven en soms ook dat de deelnemers door de keyworkers hun lichamelijke gezondheid beter lieten monitoren door hun huisartsen. Deze leefstijl interventie door keyworkers is haalbaar en acceptabel.
Broughan J, McCombe G, Lim J, O’Keeffe D, Brown K, Clarke M, Corcoran C, Hanlon D, Kelly N, Lyne J, McGorry P, O’ Brien S, O’ Connor K, O’ Mahony K, Scott S, Wycherley E, Cullen W. (2021). Keyworker mediated enhancement of physical health in patients with first episode psychosis: A feasibility/acceptability study. Early Interv Psychiatry. 2021 Oct 30. Online ahead of print.

Back To Top