Skip to: Een uitgebreide vorm van Dialectische GedragsTherapie (DGT) voor personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis bevordert herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Een uitgebreide vorm van Dialectische GedragsTherapie (DGT) voor personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis bevordert herstel

Personen met een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis doen veel meer een beroep op de hulpverlening dan personen met andere psychische stoornissen. Ook na een succesvolle afronding van de speciaal voor hen ontwikkelde Dialectische GedragsTherapie (DTG) blijft het vinden van werk en andere hersteldoelen vaak buiten bereik. In deze Amerikaanse pre-post evaluatiestudie (N=30) werd gekeken wat de effecten zijn van een speciaal vervolgtraject voor DTG (duur 1 jaar) onder de naam DBT-ACES (duur ook 1 jaar) op het gebied van werk, opnames en zelf-mutilatie. Op het einde van de DBT-ACES behandeling was er een significante verbetering te zien wat betreft het hebben van betaald werk of het volgen van een opleiding, in vergelijking met de cijfers van een jaar daarvoor (bij de beëindiging van de DTG). Binnen het DBT-ACES-traject worden de cliënten niet actief geholpen bij het vinden van werk. Slechts 36% van de oorspronkelijke groep maakte na het DBT-ACES-traject nog gebruik van GGZ-voorzieningen. Opnames en zelf-mutilatie bleven op het lage niveau van net na het beëindigen van de DTG. Dit is een veelbelovende interventie.
Comtois KA, Kerbrat AH, Atkins DC, Harned MS & Elwood L (2010). Recovery From Disability for Individuals With Borderline Personality Disorder: A Feasibility Trial of DBT-ACES. Psychiatric Services 61 (11), 1106-1111

Back To Top