Skip to: Een specifieke en de algemene cognitieve remediatie therapie hebben ongeveer evenveel effect op de verbetering van executieve functies bij personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Een specifieke en de algemene cognitieve remediatie therapie hebben ongeveer evenveel effect op de verbetering van executieve functies bij personen met schizofrenie

Een specifieke en de algemene cognitieve remediatie therapie hebben ongeveer evenveel effect op de verbetering van executieve functies bij personen met schizofrenie

Schizofrenie gaat bijna altijd gepaard met cognitieve stoornissen. Behandelingen met antipsychotica en psychologische therapieën hebben bijna geen effect op de cognitieve gebreken. De algemene Cognitive Remediation Therapy (CRT) is een programma dat o.a. het verbale, het visuospatiële en het werk-geheugen alsmede het richten van aandacht wil trainen, en zo de executieve functies van de hersenen wil verbeteren. In Frankrijk is een specifiek, op het individu gericht CRT-programma ontwikkeld: La remédiation cognitive dans la schizophrénie (RECOS). In deze Frans-Engelse RCT werd de effectiviteit van CRT (N=65) vergeleken met die van RECOS (N=73). De voornaamste uitkomstmaat zijn veranderingen in de totale score op de Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS). Secondaire uitkomstmaten zijn: cognitie, gemeten met een Comprehensive Neuropsychological Battery, en klinische maten zoals symptomen (PANNS), gevoel van eigenwaarde (Rosenberg), zelfinzicht en neurocognitieve klachten (SSTICS). Er werd gemeten op baseline (T1), meteen na de therapie (T2) en na 6 maanden (T3). Het bleek dat de executieve hersenfuncties, zoals gemeten met de BADS, in beide armen van de RCT toenamen (mate van effect zoals gemeten met Cohen’s d: 0.25). Er blijken geen statistisch significante verschillen tussen de deelnemers aan CRT en RECOS: het verschil tussen de RECOS en CRT arm tussen T1 en T2 was +0.86 en tussen T1 en T3: +0.36. Ook op de secundaire uitkomstmaten scoorden de deelnemers beter, maar er waren geen significante verschillen tussen RECOS en CRT.
Franck N, Duboc C, Sundby C, Amado I, Wykes T, Demily C, Launay C et al. (2013). Specific vs general cognitive remediation for executive functioning in schizophrenia: A multicenter randomized trial.Schizophrenia Research 147 (1), 68-74.

Back To Top