Skip to: Een op de acht personen die een EPE doormaakt valt nooit meer terug

Kenniscentrum Phrenos website

Een op de acht personen die een EPE doormaakt valt nooit meer terug

De meeste personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) maken tijdens het eerste jaar een remissie van symptomen mee. Sommigen herstellen blijvend na de remissie en krijgen nooit meer een psychose. In deze Britse studie (n=345) werden personen met een EPE in het kader van de AESOP-10 longitudinale follow-up studie 10 jaar gevolgd om het ziektebeloop te volgen, waarin met name onderscheid werd gemaakt tussen een vroeg aanhoudend herstel en ander ziektebeloop. Op baseline werden afgenomen: de SCAN versie 2 en de Personal and Psychiatric History Schedule. Na 10 jaar werd de WHO Life Chart Schedule afgenomen. Het bleek dat 12,5% van het cohort na 10 jaar vroeg aanhoudend herstel had meegemaakt. In vergelijking met de rest van de groep, die verschillende ziektebelopen hadden meegemaakt, was de groep met een vroeg aanhoudend herstel eerder vrouw (OR=2.45; 95%BI: 1.25-4.81), had vaker werk (OR=2.39; 95%BI: 1.22-4.69), had vaker een relatie (OR=2.68; 95%BI: 1.35-5.32), had een kortere Duur van Onbehandelde Psychose (DOP) (OR=2.86; 95%BI: 1.37-5.88) en had vaker een andere diagnose dan schizofrenie, met name manie (OR=6.39; 95%BI: 2.52-16.18) of korte psychose (OR=3.64; 95%BI: 1.10-12.10). Eén op de acht personen met een EPE krijgt daarna nooit meer een terugval. Dat betekent dat bijna 88% wel ooit terugvalt. De groep met vroeg aanhoudend herstel neemt na 12 maanden minder vaak nog antipsychotica dan de anderen (OR=0.18; 95%BI: 0.07-0.48) en is na 10 jaar veel vaker volledig functioneel herstelt (OR=7.17; 95%BI: 3.17-16.18).
Lappin JM, Heslin M, Lomas B, Jones PB, Doody GA, Reininghaus UA, Croudace T, Craig T, Fearon P, Murray RM, Dazzan P, Morgan C. (2018). Early sustained recovery following first episode psychosis: Evidence from the AESOP10 follow-up study. Schizophr Res. 2018 Mar 20.

Back To Top