Skip to: Een multimodale interventie om medicatietrouw in eerste fase van psychose te verbeteren moet bestaan uit online psycho-educatie, motiverende gespreksvoering en SMS-berichten

Kenniscentrum Phrenos website

Een multimodale interventie om medicatietrouw in eerste fase van psychose te verbeteren moet bestaan uit online psycho-educatie, motiverende gespreksvoering en SMS-berichten

Doel van dit onderzoek is om een multimodale interventie te ontwikkelen die medicatietrouw in de eerste fase van de eerste psychotische episode moet verbeteren. De eerste ervaringen met anitpsychotica kunnen ertoe leiden dat de patiënt stopt met innemen, waardoor de prognose verslechtert. Medicatietrouw is een zeer complex, gedeeltelijk dynamisch proces. In deze internationale studie werden eerst de belangrijkste determinanten van medicatietrouw uit de literatuur opgespoord: houding ten opzichte van medicatie, ziekte-inzicht en gevoel van eigenwaarde (self-esteem). Voor een analyse naar de onderlinge verbanden tussen deze concepten en de invloed daarvan op medicatietrouw werden data gebruikt van een cohort patiënten (n=309) die binnen 2 weken na de manifestatie van de eerste of tweede niet-affectieve psychotische episode werden gerekruteerd. Op baseline, na 6 weken, na 3 en 18 maanden werden afgenomen: de Rosenberg Self-Esteem Scale, de Insight Scale van Birchwood met drie subschalen: relabeling symptoms, awareness of illness en need for treatment (zelfrapportage), het insight item van de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (score door hulpverlener) en de Drug Attitude Inventory (DAI). Met behulp van structural equation modellen werden de verbanden tussen de verschillende concepten met elkaar vergeleken. Er waren vijf latente constructen nodig om veranderingen op de lange termijn te kunnen verklaren: Objectief (ziekte-)Inzicht, Zelfgerapporteerd (ziekte-)Inzicht, Gevoel van Eigenwaarde, Houding ten opzichte van Medicatie, erkende Behoefte aan Behandeling. Deze constructen beïnvloeden elkaar als er veranderingen optreden, behalve het gevoel van eigenwaarde en de houding ten opzicht van medicatie. Een interventie mag geen inbreuk maken op het zelfconcept. Daarom komen de auteurs tot de conclusie dat een multimodale interventie om medicatietrouw te verhogen moet bestaan uit een combinatie van: motiverende gespreksvoering, automatische herinnerings-SMS-berichten en online aangeboden psycho-educatie.
Drake RJ, Nordentoft M, Haddock G, Arango C, Fleischhacker WW, Glenthøj B, Leboyer M et al (2015). Modeling determinants of medication attitudes and poor adherence in early nonaffective psychosis: implications for intervention. Schizophrenia Bulletin 41 (3), 584-96.

Back To Top