Skip to: Een grotere Mismatch Negativity (MMN)-amplitude op baseline is een voorspellende biomarker voor afnemend Klinisch Hoog Risico (KHR)

Kenniscentrum Phrenos website

Een grotere Mismatch Negativity (MMN)-amplitude op baseline is een voorspellende biomarker voor afnemend Klinisch Hoog Risico (KHR)

De afgelopen jaren blijkt uit onderzoek dat steeds minder personen die aan de criteria voor Klinisch Hoog Risico (KHR) op psychose voldoen op de lange termijn een psychose ontwikkelen, hoewel de KHR-groep die geen psychose ontwikkeld wel een slechte functionele prognose heeft. Een mogelijke biomarker die remissie van KHR-symptomen kan voorspellen is auditieve Mismatch Negativity (MMN). MMN is een component van de event-related potential (ERP). Het is een negatieve component die op ongeveer 150-200 msec optreedt als reactie op een infrequente afwijking in een bepaald fysisch kenmerk van een auditieve prikkel (zoals een toon) tegen een achtergrond van steeds herhaalde prikkels. Deze afwijking kan betrekking hebben op toonhoogte, duur of intensiteit en wordt met een EEG gemeten. In dit Koreaanse onderzoek werd een KHR-groep (n=48) 6 jaar lang gevolgd en regelmatig werden afgenomen: de Scale of Prodromal Symptoms (SOPS) en de Global Assessment of Functioning (GAF). Op baseline werden de MMN-amplitudes gemeten. Alle resultaten werden vergeleken met een controle groep (n=47) met gezonde personen (HC groep). Een deel van de KHR-groep werd op termijn symptoom vrij (n=17; KHR-R groep), de rest niet (KHR-NR-groep). Slechts 7 personen ontwikkelden een psychose. In vergelijking met de KHR-R groep én de HC-groep waren de baseline MMN amplitudes van de electroden aan de frontale zijde bij de KHR-NR groep lager. Een grotere MMN amplitude op baseline bleek na logistische regressie analyse de enige significante voorspeller voor remissie van symptomen. De MMN amplitude op baseline voorspelde verbeteringen in de algemene functionele status voor de hele KHR-groep. MMN lijkt een goede prognostische voorspeller bij personen met een KHR op psychose.
Kim M, Lee TH, Yoon YB, Lee TY, Kwon JS. (2017). Predicting Remission in Subjects at Clinical High Risk for Psychosis Using Mismatch Negativity. Schizophr Bull. Jul 31

Back To Top