Skip to: Early Detection and Intervention Evaluation

Kenniscentrum Phrenos website

Early Detection and Intervention Evaluation

Uit het Nederlandse EDIE-onderzoek (Early Detection and Intervention Evaluation) is gebleken dat een verhoogd risico op een eerste psychose gedetecteerd en effectief behandeld kan worden bij hulpzoekende cliënten in de GGz.

Het idee daarachter is dat de Duur van Onbehandelde Psychose (DOP) zo kort mogelijk is en daarmee de prognose beter wordt. Nog voor de diagnose gesteld kan worden dat er van een psychose sprake is, kunnen er symptomen zijn die wijzen op een naderende psychose. Er is bijvoorbeeld een niet-psychotische stoornis waarvoor hulp gezocht wordt, er zijn psychotische ervaringen of het dagelijks functioneren in werk en sociale leven is recent slechter geworden.

Ultra Hoog Risico

Met EDIE worden symptomen en omstandigheden in kaart gebracht waarmee wordt bepaald of iemand in de categorie UHR (Ultra Hoog Risico) valt of niet, of een behandeling gewenst is en zo ja, welke. Een van de tools bij vroegdetectie en -diagnostiek is Comprehensive Assessment of At Risk Mental State (CAARMS). Indien UHR wordt vastgesteld kan er bijvoorbeeld worden besloten tot psycho-educatie of Cognitieve Gedragstherapie (CGT-UHR) of direct worden doorverwezen naar een behandelaar.

Meer informatie over vroegdiagnostiek en -behandeling kunt u lezen bij Stichting Cognitie en Psychose

Back To Top