Skip to: E-mental health zelfmanagement interventies zijn effectief voor personen met een psychotische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

E-mental health zelfmanagement interventies zijn effectief voor personen met een psychotische stoornis

Hoewel e-mental health technologie steeds breder wordt ingezet in de GGz, denken veel hulpverleners en onderzoekers dat deze niet zo geschikt is voor personen met een psychose. In deze Nederlandse systematische review werd er in 5 bibliografische bestanden gezocht naar klinische trials en observationele studies naar effecten van interventies voor personen met een psychose waarbij informatie en communicatie technologie werd gebruikt. Voor de kwaliteitsbeoordeling van de studies werd de Downs en Black schaal gebruikt. Om de effectgrootte van de klinische studies te bepalen werden zoveel mogelijk de gegroepeerde Hedges’ g coëfficiënten uitgerekend. In totaal bleken 28 studies aan de inclusiecriteria te voldoen: 14 trials en 14 observationele studies. De e-mental health zelfmanagement interventies werden o.a. ingezet voor: psycho-eduatie, medicijnenbeheer, communicatie en shared decision making, het managen van het dagelijkse functioneren, het managen van de lifestyle, ondersteuning door ervaringsdeskundingen en directe zelfmonitoring. De effecten waren groot voor medicijnbeheer (.92) en klein voor psycho-educatie (.37) en communicatie en shared decision making (.21). Voor de andere interventies konden alleen individuele effectgroottes worden berekend. Omdat slechts één studie inging op de kosten-effectivieit kan hierover nog weinig worden gezegd. Wel is duidelijk dat personen met een psychose e-mental health diensten kunnen én willen gebruiken! Deze interventies zijn minimaal even effectief als interventies waarbij geen ICT-toepassingen worden gebruikt. Het is ook van belang te constateren dat geen enkele studie negatieve effecten rapporteert.
Van der Krieke L, Wunderink L, Emerencia AC, De Jonge P & Sytema S (2014). E–Mental Health Self-Management for Psychotic Disorders: State of the Art and Future Perspectives. Psychiatric Services 65 (1), 33-49.

Back To Top