Skip to: Duur van Onbehandelde Ziekte belangrijkere voorspeller van herstel dan Duur van Onbehandelde Psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Duur van Onbehandelde Ziekte belangrijkere voorspeller van herstel dan Duur van Onbehandelde Psychose

Tussen de 14% en 29,4% van de mensen die een eerste psychotische episode (EPE) ondergaan herstelt naar verloop van tijd. In dit Canadese onderzoek (n=65) werd onderzocht in welke mate de Duur van de Onbehandelde Psychose en de Duur van de Onbehandelde Ziekte (DOZ) worden geassocieerd met maten van subjectief en objectief herstel, 10 jaar na de EPE. DOZ is de periode tussen enig teken van een psychiatrisch symptoom (prodromale fase) en de start van een adequate antipsychose behandeling. In deze studie werd als instrument om de subjectieve mate van herstel vast te stellen gebruik gemaakt van de Maryland Assessment of Recovery in People with Serious Mental Illness Scale (MARS) en het objectieve herstel als betrokken zijn bij beroepsmatige activiteiten, gedefinieerd als betrokken zijn bij werk en/of opleiding op full-time of part-time basis in het afgelopen jaar. Om de DUI en de DOZ vast te stellen werd gebruik gemaakt van de Circumstances of Onset or Relapse Schedule (CORS), beroepsmatige activiteiten werden vastgesteld met behulp van de Life Chart Schedule (LCS). Verder werden op baseline ne na 10 jaar afgenomen: de Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS), de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS), de Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) en de Drug Abuse Screening Test (DAST-20). De analyses werden gedaan met behulp van multiple lineaire en logistische regressie analyses. Er werden geen statistisch significante associaties gevonden tussen DOP enerzijds en beroepsmatige activiteiten na 10 jaar (OR=1.26, 95%BI 0.81-1.95) of de subjectieve herstelscore na 10 jaar (β=-0.73, 95%BI -2.42 tot 0.97) anderzijds. Er werd echter wel een significante negatieve associatie gevonden tussen de DOZ en subjectieve herstelscore na 10 jaar (β=-.52, 95%BI -0.87 tot -0.16). Dit betekent dat een langere DOZ op de lange termijn tot minder beroepsmatige activiteit en minder subjectief ervaren herstel leidt.
Bhullar G, Norman RMG, Klar N, Anderson KK. (2018). Untreated illness and recovery in clients of an early psychosis intervention program: a 10-year prospective cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Feb;53(2):171-182.

Back To Top